Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Effect of Employees’ Perceptions of Optimism-Pessimism on Life Satisfaction: 2020 Coronavirus Pandemic Sample
(Çalışanların İyimserlik-Kötümserlik Algılarının Yaşam Tatminlerine Etkisi: 2020 Koronavirüs Salgını Örneği )

Yazar : Ayşe ATAR  Suzan URGAN Pınar ERDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Ek2
Sayfa : 01-27


Özet
Günümüzde meydana gelen olağanüstü olaylar bireyler tarafından sahip oldukları psikolojik özelliklerine göre farklı algılanmaktadır. Son dönemde meydana gelen ve sadece ülke değil dünya bazlı bir etki yaratan covid19 salgınında bireylerin psikolojisini farklı açılar-dan etkilediği düşünülmektedir. Bu bakış açısından yola çıkılarak nicel araştırma yöntemleri ile gerçekleştirilmiş olan bu araştırmanın amacı; salgına doğrudan maruz kalmış ya da salgının varlığı ile yaşamı etkilenmiş olan çalışan personelin, iyimserlik-kötümserlik durumlarının ortaya konulmasının yanı sıra yaşam tatminlerinin ne şekilde etkilendiğinin de ortaya çıkarılmasıdır. Salgında, katılımcıların iyimserlik-kötümserlik düzeylerinin yaşam tatmini düzeylerini nasıl etkilediği ile ilgili görüş belirten araştırma sonuçları, salgın ortamında iyimserlik algısının yaşam tatminini pozitif yönde etkilediğini belirtirken, kötümserlik algısının ise yaşam tatminini negatif yönde etkilediğini ortaya çıkartmıştır. Konu ile ilgili çoğu nitel çalışmanın aksine nicel olarak yapılan bu çalışmanın, çalışan psikolojisi ile ilgili en gerçek verileri elde ederek literatüre katkı sunmaya çalışmasının dışında, dönemin salgını ile ilgili bundan sonraki çalışmalara 50 yıl sonra olsa bile kılavuzluk yapacak nitelikte olduğu düşünülmektedir

Anahtar Kelimeler
Salgınlar, İyimserlik, Kötümserlik, Yaşam Tatmini, Koronavirüs, Covid-19

Abstract
The extraordinary events occurring today are perceived differently by individuals according to their psychological characteristics. The recent outbreak of Covid19, which has an impact not only on the country but also on the world, is thought to have affected the psycho-logy of individuals in different respects. Based on this perspective, the aim of this research, which was carried out with quantitative research methods, is to reveal the optimism-pessimism situations of working personnel who have been directly exposed to the outbreak or whose lives have been affected by the presence of the outbreak and to reveal how their life satisfaction has been affected. The results of the research indicating how the participants’ optimism-pessimism levels affect their life satisfaction levels in the outbreak, revealed that optimism perception in the outbreak environment positively affected life satisfaction, while pessimism perception negatively affected life satisfaction. Contrary to most qualitative studies on the subject, this quantitative study is thought to be a guideline for the outbreak of the period even after 50 years, apart from trying to contribute to the literature by obtaining the most real data on employee psychology

Keywords
Outbreaks, Optimism, Pessimism, Life Satisfaction, Coronavirus, Covid-19

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri