Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye'nin Corona Virüs Pandemisini Önleme Çalışmalarının Karşılaştırmalı Bir Analizi
(A Comparative Analysis of Turkey's Corona Virus Pandemic Prevention Studies )

Yazar : Nadir ÇOMAK  Osman ÖZKUL  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Ek2
Sayfa : 101-126


Özet
2020 yılının ilk aylarından itibaren Çin’de başlayıp dünya geneline hızla yayılan Covid-19 pandemisi, Türkiye’yi de etkiledi. Başlangıçta hastalığın yoğun yaşandığı ülkelerde daha sonra ise, dünya genelin-de, hastalığın önlenmesi, tanı konulan hastaların tedavi edilerek ölüm oranlarının düşürülmesi en önemli problem haline geldi. Ülkelerin bu mücadelesinde hastane sayısı, yoğun bakım yatağı sayısı ve hasta başına düşen doktor ve hemşire sayısı önemli yer tutmuştur. Ancak sağlık alanındaki bu gelişmelere rağmen Türkiye, henüz dünya gene-linde hasta yatağı sıralamasında hala en iyi ülkeler arasında değildir. Fakat yoğun bakım yatağı sayısında OECD ülkeleri ortalamasının üzerindedir. Bu durum, covid-19 pandemi sürecinde Türkiye’deki ölüm oranlarının düşük seyretmesinde etkili olmakla birlikte, koro-na ile mücadelesindeki başarı oranını belirleyen parametrelere ek olarak başka faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu faktörler arasında belki de en önemlisi, yetkililer tarafından yürütülen başarılı kriz yönetimidir. Bu çalışma, Türkiye’de covid-19 pandemisi ile mü-cadelede gösterdiği başarı ve ülke genelinde görülen düşük ölüm oranlarının arkasında yatan faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapıl-mıştır.

Anahtar Kelimeler
Hastane Sayısı, Hasta Yatağı Sayısı, Covid-19, Google Topluluk Hare-ketliliği.

Abstract
The Covid-19 pandemic, which started in China and spread rapidly around the world as from the first months of 2020, has also affected Turkey. Initially, in the countries where the disease was intense, and then around the world, preventing the disease, treating diagnosed patients and reducing death rates became the most important prob-lem. In this struggle of countries, the number of hospitals, the num-ber of intensive care beds and the number of doctors and nurses per patient took an important place. However, despite these develop-ments in the field of health, Turkey is still not among the best count-ries yet in the sort of patient beds worldwide but the number of in-tensive care beds is higher than the average of OECD countries. Alt-hough this is effective in keeping death rates low in Turkey during the Covid-19 pandemic, other factors need to be taken into account in addition to the parameters that determine the success rate in the fight against Corona. Perhaps the most important one among these factors is the successful crisis management carried out by the authorities. This study was conducted to determine the factors behind the success of the fight against the Covid-19 pandemic in Turkey and the low death rates observed throughout the country.

Keywords
Number of Hospitals, Number of Patient Beds, Covid-19, Google Community Mobility

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri