Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Düşük Gelir Grubundaki Çocuklar ve Salgın Etkisi: Türkiye Örneği
(The Effects of Pandemic on the Children from the Low Income Group: The Case of Turkey )

Yazar : Özlem DURGUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Ek2
Sayfa : 169-190


Özet
Koronavirüs şimdiye kadar çocuklar arasında daha az ciddi vakalarla sonuçlanırken, hayatlarına farklı şekillerde zarar verme ihtimali büyüktür. Dünya çapında sosyal mesafe önlemleri nedeniyle ebe-veynler çalışamamakta, düşük gelirle çalışmak zorunda kalmaktadır-lar. Bu arada geleneksel bakım sağlayıcısı olan okul ve kreşlerin ka-panması çocukların eğitimlerinin ve ebeveynlerin iş hayatındaki aksamalara neden olmuştur. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde savunmasız topluluklarda yaşayan milyonlarca çocuk, pandemiden korunmak için gerekli önemlerin geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal etkilerinden mustarip olacaktır. Gelecekteki kalıcı hasarlardan ka-çınmak için ailelerin geliri güvende olmayan çocuklara desteği ar-tırmak ve ihtiyaç duydukları sosyal korumayı sağlamak amacıyla hemen harekete geçilmelidir. Gelir düzeyi yüksek aile çocukları sorunları kısmen kolay atlatabilirken çok az birikimi olan, yiyecek ve ihtiyaçlarını stoklayamayan ailelerde bugün yaşanan sorunlar gelecekte daha fazla soruna neden olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sağlık, Eşitsizlik, Çocuk

Abstract
While coronavirus has resulted in less serious cases among children so far, it is likely to harm their lives in different ways. Due to social distance measures worldwide, parents do not work, they have to work with low income. As a result of the closure of traditional nurse-ry schools and kindergartens, it caused problems in the education of children and the business life of the parents. There are millions of children living in vulnerable communities in countries around the world. These children will suffer from the wide-ranging economic and social impacts of the importance taken to protect against Pan-demic. To avoid future permanent damage, urgent action should be taken to provide support and social protection.

Keywords
Health, Inequality, Child

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri