Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanlarına Etkilerinin İncelenmesi: Bir Durum Analizi
(Investigating the Impacts of Covid-19 Pandemic on Healthcare Staff: A Case Study )

Yazar : Volkan YÜNCÜ  Yunus YILAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Ek2
Sayfa : 373-401


Özet
12 Mart 2020 itibariyle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı endişe verici bir hızla yayılmaya devam etmektedir. DSÖ tarafından bir salgın olarak kabul edilen bu ölümcül salgın, dünya çapında mil-yonlarca insanı etkilemiş ve ciddi ekonomik ve sosyal aksamalara neden olmuştur. Milyonlarca insan koronavirüs tecriti nedeniyle evlerinde sıkışmışken, farklı alanlardan sağlık çalışanları birçok zor-luğa rağmen titizlik ve özveri ile mücadele etmeye devam etmekte-dir. Bu nedenle, bu çalışma pandeminin doktorlar (10), hemşireler (11), ebeler (4), paramedikler (3) ve anestezi teknisyenleri (8) dâhil olmak üzere sağlık personelinin yaşamları üzerindeki etkilerini araş-tırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, Afyonkarahisar ilinde görev yapan 36 sağlık çalışanına 9 soru yöneltilmiş ve cevapları nitel araş-tırma teknikleri ile analiz edilmiştir. Yazılı yanıtlara uygulanan içerik analizi ile elde edilen bulgular dikkate alınması gerekli 6 önemli etki olduğunu göstermektedir: çalışma koşullarındaki önemli değişiklik-ler, artan iş yükü, aile hayatı üzerindeki olumsuz etkiler, artan tü-kenmişlik ve yönetici tutumları.

Anahtar Kelimeler
Covid-19, Koronavirüs, Sağlık Çalışanları, Tükenmişlik, Çalışma Koşulları.

Abstract
As of March 12, 2020, the novel coronavirus (Covid-19) disease has continued to spread at an alarming pace. Being labeled a pandemic by WHO, this deadly outbreak has affected millions of people across the world and has caused serious economic and social disruptions. While millions of people are stuck in their homes due to coronavirus lock-down, healthcare staff of all types has been battling with superior diligence and devotion despite many difficulties. Hence, this study aims at investigating the effects of the pandemic on the lives of healthcare staff including MDs (10), nurses (11), midwives (4), para-medics (3), and anesthesia technicians (8). For this purpose, 36 healthcare staff working in Afyonkarahisar Province, Turkey were addressed 9 questions and their responses were analyzed with quali-tative research techniques. Findings obtained through content analy-sis applied to written responses indicate 6 pivotal impacts to be con-sidered: significant changes in working conditions, increasing work-load, negative effects on family life, increasing burnout, supervisor attitudes

Keywords
Covid-19, Coronavirus, Healthcare Staff, Burnout, Working Condi-tions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri