Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Afetlerle Mücadelede Neo-Liberal Politik Başarısızlığın Bir Manifestosu: Covid-19
(A Manifesto of Failure of Neo-Liberal Economic Policies in Combating Disasters: The Case of Covid-19 )

Yazar : Celal İNCE    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : Ek2
Sayfa : 421-440


Özet
Bu çalışma COVID-19 örneklemi bağlamında afetlerle mücadelede neo-liberal politikalara sahip devletlerin başarısızlıklarının betimsel bir analizini yapmaya çalışmaktadır. Afetlerle mücadelede esas aktör-lerden biri olarak devletlerin COVID-19 salgın hastalığı ile mücade-lede başarısız bir tablo sergilendiği görüldü. Bu süreç devletlerin sosyal refah politikaları terk ederek yerine güçlü bir biçimde uygu-ladığı neo-liberal ekonomik politikaların afetlerle mücadelede ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğu gerçeğini ortaya koydu. Bu durum aslında neo-liberal politikaların afetlerle mücadeledeki başa-rısızlığın bir manifestosudur. Neo-liberal politikaların; devletlerin sosyal hayatın birçok alanına müdahalesini sınırlandırarak yoksulluk, istihdam, eğitim, sağlık vb. hizmetleri özel teşebbüslere bırakması COVID-19 örneğinde olduğu gibi afetlerle mücadelede de çeşitli sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Neo-liberal politika-ların sermaye temelli hareket etmesi, kötü gidişin temelinde insan davranışlarını ele alması ve sorunların suçlusu olarak insanın kendi-sini görmesi ABD gibi ülkelerde özellikle yoksul, çaresiz, evsiz, sa-vunmasız, sermayesiz insanların tıpkı COVID-19 örneğinde olduğu gibi afetlerin etkilerine daha fazla maruz kalmasına neden olmakta-dır.

Anahtar Kelimeler
Koronavirüs, Neo-Liberal Politikalar, Sosyal Politikalar

Abstract
This study examines how neo-liberal policies have been unsuccessful in combating disasters in the context of the COVID-19. Some states have adopted world politics and social life; however, they have failed to fight this pandemic. Neo-liberal economic policies implemented by these states by abandoning social policies are considered to be effective in this process. The failure lies in the manifestation of the fragile nature of neo-liberal policies in fighting disasters. Neo-liberal policies restrict the intervention of states in many areas of social life and leave services such as poverty, employment, and health in the hands of private enterprises. In the case of COVID-19, this has caused various problems in the fight against disasters. Neo-liberal policies are capital-based signifies human behavior as the basis of this bad trend, and seeing itself as the culprit of problems has caused states such as the U.S.A to suffer from more disasters.

Keywords
Coronavirus, Neo-Liberal Policies, Social Policies

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri