Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


III. Sultan Selim Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik Durumu ve Alınan Tedbirler
(The Economic State of Ottoman Empire During the Period of Selim III and Taken Preventative Measures )

Yazar : Nurullah Karta    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 6
Sayfa : 21-50


Özet
Bu çalışmada, Osmanlı’da III. Sultan Selim döneminde devletin ekonomik durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Osmanlı’da, III. Selim döneminde sorunların artarak devam ettiği görülse de mali ve askeri açıdan önemli değişim ve dönüşümün yaşandığı görülmektedir. III. Sultan Selim diğer birçok padişahta olduğu gibi, çeşitli mali reformlara başvurmuştur. Özellikle Padişahın donanma gibi konulara özen göstermesi, finansal sorunların yaşandığı ekonomiye ek yük getirmiştir. Bu sorunların giderilmesi yönünde iki uygulama özellikle dikkati çekmektedir. Bunlar, İrad-ı Cedid Hazinesi ve Tersane-i Amire’de yapılan yenilikler idi. İrad-ı Cedid Hazinesi devlete büyük zarar veren Malikâne sisteminin tasfiye etmeyi ve tımar sistemini düzenlemeyi amaçlamıştır. Hazinenin bir diğer etkisi de Nizam-ı Cedid ordusunun giderlerinin karşılanması olmuştur. Tersane-i Amire ise, III. Selim’in donanmaya önem vermesi sebebiyle, donanmanın güçlendirilmesi, maaşların ödenebilmesi, onarımların yapılabilmesi ve yeni gemilerin inşası için gerekli olan maddi kaynakların elde edilmesine yönelik olarak kurulmuştur.

Anahtar Kelimeler
III. Selim, İrad-ı Cedid, Tersane-i Amire, ekonomi, Osmanlı ekonomik reformları.

Abstract
In this study, it is aimed to study the economic state of Ottoman Empire during the period of Selim III. At Ottoman Empire, even if there were increasing governmental problems, it is seen that there were important changes and reforms of the state’s economic and military systems. In order to solve economic problems, as it employed by other Ottoman Sultans, various economic reform packages were employed by Selim III. Especially, Sultan’s major interest with some topics such as fleet placed some extra burdens on economy during the period that the state faced with some financial problems. There were two remarkable reforms employed to compete with the economic problems during that time. They werethe reforms named as Irad-i Cedid and Tersane-i Amire. Irad-ı Cedid aimed to get rid of Malikane system which damages the economic structure of the state and design manorial system. Moreover, Irad-i Cedid was also important for paying expenses of the army called Nizam-i Cedid. As if the fleeting system was important for Selim III, the second reform called Tersane-i Amire was employed for providing financial support for making fleet system stronger, paying salaries, fixing ships and building new ships.

Keywords
Selim III, Irad-i Cedid, Tersane-i Amire, economy, Ottoman economic reforms.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri