Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı Döneminde Anadolu Abdalları
(ANATOLIAN ABDALS IN THE OTTOMAN PERIOD )

Yazar : İsmail Altınöz    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 53-69


Özet
Orta Asya’dan V. yüzyıldan çıkarak İran üzerinden Anadolu topraklarına gelerek Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde toplum katmanları arasında önemli bir yer edinen “Abdallar” bu makalenin konusu teşkil etmektedir. Abdalların Anadolu topraklarındaki durumu Osmanlı arşiv vesikalarına dayalı olarak ortaya konulacaktır. İlk etapta sufi/derviş kılıklı insanlar olarak ortaya çıkan bu grupları Anadolu ve Balkanların Türkleşme ve İslâmlaşma sürecine yapmış oldukları katkılara değinilmektedir. Bunun dışında Osmanlı coğrafyasında hem antropolojik hem de fizyoloji olarak Çingenelere benzemelerinden ötürü bunlara Çingene yaftasının yapıştırılması ancak, bu gruplar tarafından bunun kabul edilmediği üzerinde durulmaktadır. Osmanlı Dönemindeki Anadolu Abdallarının Osmanlı coğrafyasının değişik bölgelerine dağılmaları ele alınmaktadır. Böylece, bu çalışma ile bilim dünyasına katkıda bulanmayı amaçlamaktayız.

Anahtar Kelimeler
Abdal, Orta Asya, İran, Selçuklu, Osmanlı, Sufi, Derviş, Balkan

Abstract
The “Abdals”, who came from Central Asia from the 5th century to the Anatolian lands through Iran and gained an important place among the layers of society in the Seljuk and Ottoman periods, constitute the subject of this article. The situation of Abdals in Anatolian lands will be revealed based on Ottoman archive documents. The contributions of these groups, which emerged as sufi / dervish in the first place, to the Turkification and Islamization process of Anatolia and the Balkans are mentioned. Apart from this, it is emphasized that the Gypsy label is attached to the Gypsies due to their resemblance to Gypsies both anthropologically and physiologically in the Ottoman geography, but this is not accepted by these groups. The distribution of Anatolian Abdals in the Ottoman Period to different regions of the Ottoman geography is discussed. Thus, we aim to contribute to the scientific world with this study.

Keywords
Abdal, Central Asia, Iran, Seljuk, Ottoman, Sufi, Dervish, Balkan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri