Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MEHMET AKİF ERSOY”UN ASIM’I: AYDININ YAŞADIĞI DÖNEMLE İMTİHANI VE YENİ BİR NESİL TEKLİFİ
(MEHMET AKİF ERSOY'S ASIM: THE TEST OF THE INTELLECTUAL WITH THE PERIOD HE LIVED )

Yazar : Yakup ÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 25
Sayfa : 40-52


Özet
Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ının 6. kitabı olan Asım, sadece bir şiir, bir tiyatro metni değildir. Bu manzum eser, Mehmet Akif Ersoy’un yeni kurulmuş olan Cumhuriyet’e bir nesil teklifi olarak görülmelidir. Çünkü karşılıklı diyaloglarla oluşturulmuş metinde, aile hayatından eğitime, insan ilişkilerinden inanca saygıya, medrese tarzı eğitimden batılı eğitime kadar birçok konuda tartışmalı görüş bulunmaktadır. Mehmet Akif, Asım’da önce problemleri ortaya koymakta, tartışmaları yapmakta ve çözüm önerilerini sunmaktadır. Makalemizde Mehmet Akif’in yeni toplum teklifini tasnif ederek ve değerlendirerek ortaya koymaya gayret ettik.

Anahtar Kelimeler
Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Asım, Türk Şiiri, Manzum Tiyatro.

Abstract
Asım, Mehmet Akif Ersoy's 6th book, is not just a poem or a theater text. This poem should be seen as a generation proposal by Mehmet Akif Ersoy's to the newly established Republic. Because, in the text created with other dialogues, there are many controversial opinions from family life to education, from human relations to respect for faith, from madrasah style education to western education. Mehmet Akif first puts forward the problems, discusses and offers solutions in Asım. In our article, we tried to put forward Mehmet Akif's new society proposal by classifying and evaluating it.

Keywords
Mehmet Âkif Ersoy, Safahat, Asım, Turkish Poet, Verse theater.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri