Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Televizyon Dizilerinde Aşkın Yeniden Üretilmesi ve Nostalji
(Love Reproduction and Nostalgia in Turkish Television Series )

Yazar : Burak İLİ  Begüm NEGİZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 585-613


Özet
Popüler kültür ürünleri, kitle iletişim araçlarının vasıtası ile her zamankinden daha fazla görünür hale gelmiştir. Adorno ve Horkheimer’ın kültür endüstrisi olarak adlandırdığı bu durum, romantik-komedi olarak tanımlanan televizyon dizilerindeki aşk kavramı ile bağdaştırılmıştır. Diğer yandan bu televizyon dizilerindeki idealize edilmiş aşkın sunumu, bize Yeşilçam melodram filmlerinin nostaljisini yaşatmaktadır. Çalışmamızda kültür endüstrisi, aşk kavramı ve nostalji ile ilişkilendirdiğimiz bu tutum; örneklem olarak belirlediğimiz üç televizyon dizisi ile desteklenmiştir. Romantik-komedi türündeki televizyon dizileri, farklı yıllarda yayınlanmış olması dikkate alınarak rastgele seçilmiştir: Kiraz Mevsimi (2014), Kiralık Aşk (2015), Erkenci Kuş (2018). Berger’in toplumbilimsel çözümleme yönteminde ele aldığı sınıf (sosyo-ekonomik), yaşam biçimi, rol (toplumsal), statü ve stereotip kavramları kullanılarak bu diziler üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Örneklem olarak alınan televizyon dizilerinin Yeşilçam melodramlarına benzer uylaşımlara sahip olduğu ve aşkı tamamen merkeze koydukları görülmüştür. Kültür endüstrisinin etkisiyle aşk her seferinde yeniden üretilmekte ve böylece aşk da nostalji de meta haline getirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kültür Endüstrisi, Aşk, Nostalji, Yeşilçam Melodramları, Meta

Abstract
Popular culture products have become more visible than ever through mass media. Adorno and Horkheimer have called this ‘culture industry’. This situation is associated with the concept of love in television series, which described as romantic-comedy. On the other hand, the idealized love presentation in these television series gives us the nostalgia of Yeşilçam melodrama movies. In our study, this attitude which we associate with the culture industry, the concept of love and nostalgia, was supported by three television series that we determined as a sample. Television series in romantic-comedy genre were chosen randomly, considering that they were broadcast in different years: Kiraz Mevsimi (2014), Kiralık Aşk (2015), Erkenci Kuş (2018). Some concepts (class, lifestyle, role, status and stereotype) in Berger’s sociological analysis method have been evalauted on these series. It was seen that the television series taken as a sample have conventions like Yeşilçam melodrams and put love in the center completely. With the influence of the culture industry, love is reproduced every time. Thus, both love and nostalgia become commodity.

Keywords
Culture Industry, Love, Nostalgia, Yeşilçam Melodrama, Commodity

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri