Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE KARS İLİNDEKİ BAZI KURGANLARIN MEKÂNSAL ANALİZİ
(Spatıal Analysıs Of Some Kurgans In Kars Provınce Wıth Geographıcal Informatıon Systems )

Yazar : Akın BİNGÖL  Ali Kürşat SALIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 614-633


Özet
Kars ili, Doğu Anadolu bölgesinin Erzurum-Kars bölümü sınırları içerisinde yer almaktadır. Su kaynakları bakımından oldukça zengin olan il Anadolu’nun Kafkaslara açılan kapısı konumunda olduğundan stratejik bir konuma sahiptir. M.Ö. IV. binden itibaren Karaz Kültürü’nün yayılım alanında kalan bölge, M.Ö. I. binde Diauehi Krallığı’nın egemenliğine girmiştir. Yine M.Ö. I. binde (M.Ö. 9-6. yüzyıl) bölgede, Urartular önemli bir güç haline gelmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Kars, Coğrafi Bilgi Sistemi, Kurgan,

Abstract
Kars province is located within the boundaries of Erzurum-Kars as part of the Eastern Anatolia region. The region is very rich in terms of water resources and it has a strategic position for being the gateway Anatolia to the Caucasus. The region has remained in the spreading area of the Karaz Culture since IV. thousand century B. C. It came under the rule of the Diauehi Kingdom before 1 st millennium B. C. Again 1 st millennium B. C. (9-6 th century B. C), the Urartian became a leading power in the region.

Keywords
Kars, Geographical Information, Kurgans

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri