Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nesne-Anlatıcılar ve Edebiyatımızdan Bir Örnek: Bir Liranın Başından Geçenler
(Object-Narrators and An Example from Our Literature: Bir Liranın Başından Geçenler )

Yazar : İsmail Alper KUMSAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 698-719


Özet
XVIII. yüzyılda İngiltere’de yaygınlaşan dolaşım romanları “novel of circulation”, “it-narrative”, “object narrative” (nesne anlatıcı), “object tales” (nesne hikâyeleri) gibi isimlerle anılmaktadır. Bu romanların temel özelliği anlatıcılarının madeni para, çay fincanı, kaz tüyü, kırbaç gibi cansız nesneler veya çeşitli hayvanlar olmasıdır. Bu cansız nesneler ya da hayvanlar gezip dolaştıkları yerleri ve karşılaştıkları insanların hikâyelerini anlatır. Bu çalışmada bahsi geçen roman türü hakkında bilgiler verilerek Türk edebiyatında bu türün ilk örneği olduğunu düşündüğümüz Kemal Râgıb Enson’un, Bir Liranın Başından Geçenler isimli romanı tanıtılmıştır. Ayrıca dolaşım romanı tanımına bütünüyle uymamakla birlikte nesne anlatıcı kullanan başkaca roman ve hikâyelere de değinilmiş bu roman ve hikâyelerin dolaşım romanlarından farkları belirlenmiştir. Bu kapsamda tabii olarak nesne ve edebiyat ilişkisi, nesne anlatıcının romana sağladığı imkânlar tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
dolaşım romanı, nesne anlatıcı, nesne ve edebiyat

Abstract
Circulation novels, which became widespread in England in the XVIIIth century, are referred to by names such as “it-narrative”, “object narrative”, “object tales”. The main feature of these novels is that their narrators are inanimate objects such as coins, teacups, goose feathers, whips, or various animals. These inanimate objects or animals tell the stories of the places they traveled and the people they encounter. In this study, by giving information about the mentioned novel genre, the novel of Kemal Râgıb Enson, which we think is the first example of this type in Turkish literatüre -Bir Liranın Başından Geçenler (The adventures of a lira)- is introduced. In addition, other novels and stories that use object narrators, although they do not fully comply with the definition of circulation novels, were also mentioned. The differences of these novels and stories from circulation novels have been determined. In this context, relation between object and literature, and the possibilities provided by the object narrator to the novel were discussed.

Keywords
circulation novel, object narrator, object and literature

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri