Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sağlık İletişimi Bağlamında Hekim-Hasta, Hasta-Hekim İletişimi İnceleme Çalışması: Özel Bir Hastane Analizi
(The Doctor-Patient, Patient-Doctor Communication Review Study in The Context of Health Communication: A Private Hospital Analysis )

Yazar : Tuba IŞIK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 720-753


Özet
Sağlık ve iletişim, bireyler açısından bir tercihten öte zarurettir. Bu çalışmada, hasta- hekim iletişimi ve bu iletişim sürecine etki eden faktörler incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, kişilerarası iletişim olgusunun sağlık iletişimi tabanında ele alınarak hekim-hasta, hasta-hekim iletişimi, ilişkisinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Çalışmanın problemi hasta- hekim, hekim- hasta etkileşimindeki iletişim eksiklikleridir. Çalışmanın örneklemini özel bir hastanede çalışan 20 hekim ve sağlık hizmeti almak için bu özel hastaneyi tercih eden 20 hasta oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmıştır ve bu kapsamda çalışmanın örneklemini oluşturan hasta ve hekimlerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme sürecinde elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Kişilerarası karşılıklı tutum ve davranışların hekim- hasta iletişimi üzerinde önemli bir rol oynadığı saptanmıştır. Ayrıca hastaların demografik özellikleri ve sosyal statülerinin hekim- hasta ilişkilerini şekillendirdiği ve hekimlerin çoğunluğunun hastalarla iletişim kurarken kendilerine has bir iletişim yöntemi kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak internet tabanlı çevrimiçi platformların doktor- hasta arasındaki iletişim süreci ve kurumsal imajı etkilediği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hekim- hasta iletişimi, Hasta- hekim iletişimi, Sağlık Aktörleri Etkili İletişimi

Abstract
Health and communication are a necessity rather than a choice for individuals. In this study, the factors affecting the communication processes between patients and physicians tried to be examined. The study aims to contribute to the development of communication processes between physician-patient, patient-physician by addressing the communication phenomenon of interpersonal communication based on health communication. In this context, the problem of the investigation is the lack of communication between patients and physicians. The target population of the study is all patients and medical doctors. In parallel with this purpose, the sample of the study was limited to 20 physicians serving in a private hospital and 20 patients coming to this hospital. In addition, in the implementation and monitoring section of the study, face-to-face discussions were made with in-depth interviews with patients and doctors. The data obtained during the interview process were analyzed using the content analysis method. It has been found that interpersonal attitudes and behaviors play a crucial role in physician-patient communication. Besides, it concluded that the demographic characteristics and social status of the patients shape physician-patient relations. Moreover, most physicians do not use a communication method specific to them while communicating with the patients. Additionally, it has been observed that internet-based online platforms affect both communications between health actors and organizational image.

Keywords
Doctor-patient Communication, Patient-doctor Communication

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri