Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Selanik İpekçiliği
(Thessaloniki Sericulture )

Yazar : Hüsnü Yücekaya    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 754-768


Özet
Osmanlı arşivinde yerel ipekçiliğe dair en eski belgeler Rumeli’ye aittir. Bizans döneminden intikal eden ve belgelerde “mor ipek” denilen ilkel ipekböcekçiliğine dair bilgiler belirlenmiştir. Osmanlı devleti zamanında, Selanik’in içinde bulunduğu Rumeli coğrafyasında yerel ipekçiliğe dair büyük bir teknik dönüşüm gerçekleştirilmiş ve kültive edilmiş ipekböcekçiliği hayata geçirilmiştir. 19. Yüzyıla doğru Selanik’in içinde bulunduğu Rumeli ve Mora ipek üretimi, Osmanlı Devleti toplam üretiminin ağırlıklı kısmını teşkil etmiştir. Selanik’in içinde bulunduğu Rumeli coğrafyası, İran’a mesafe olarak uzak olmasına rağmen bu denli hızlı ve nitelikli ipek üretiminin sağlanması Bizans’tan intikal eden ilkel ipekçilik alt yapısıyla ve geleneksel Orta Asya Türk ipekçiliğinin, bölgede yeniden ihya edilmesi ile açıklanabilir. Selanik ipekçiliğe dair Osmanlı arşivindeki ilk belge 1547 tarihlidir ve bu belge Osmanlı ipekçiliğine dair tespit edilen en erken tarihli belgedir. Selanik bölgesi ipekçiliğinin 18. Yüzyılın sonlarına doğru arttığı, 19. Yüzyılda ise hızla yükseldiği görülmüştür. Limanı ve üzerinde birleşen yollar ağı ile Selanik bölgesi ipekçiliği kendine özgü bir konum arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
İpek, Selanik, Osmanlı İpekçiliiği, Bizans İpekçiliği

Abstract
The oldest documents on local sericulture in the Ottoman archives pertain to Rumelia. Information regarding the primitive practice of silkworm breeding which was inherited from the Byzantine period and was referred to as "purple silk" in the documents has been identified. During the Ottoman period, a great technical transformation was realized in the region of Rumelia, where Salonika is located, and cultivated sericulture was put into practice. Towards the 19th century, the silk production in the Peloponnese and Rumelia, where Salonika is located, formed the predominant part of the total production of the Ottoman Empire. The fact that such quick and high-quality silk production was achieved although the region of Rumelia, where Salonika is located, is far away from Iran in distance can be explained by the primitive sericulture infrastructure inherited from Byzantium and by the revival of traditional Central Asian Turkic sericulture in the region. The first document in the Ottoman archives concerning Salonikan sericulture is dated 1547, and this document is the earliest-dated document which has been identified regarding Ottoman sericulture. It has been observed that the sericulture in the Salonika region increased towards the end of the 18th century and rose quickly in the 19th century. With its harbor and the network of roads connecting with each other in it, the sericulture of the Salonika region presents a distinctive quality.

Keywords
Silk, Thessaloniki, Ottoman Sericulture, Byzantine Sericulture

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri