Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gülten Akın Poetikası
(Gülten Akın's Poetics )

Yazar : Mustafa OKÇUL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 769-804


Özet
Özet Modern Türk şiirinin ilk kadın sanatçılarından Gülten Akın, eril tahakküme dayalı zihniyetin gölgesinde filizlenen bir şairdir. Gülten Akın, sanat anlayışını kadın duyarlılığı ekseninde oluşturur. Geleneksel kadın algı ve rollere itiraz eden şair, iç âleminde yankılanan itirazlarını şiiri vasıtasıyla haykırmayı hedef edinir. Şairlik serüveninin ilk döneminde bireysel mevzuları, izlek olarak ele alır. Genç kızlık dönemi buhranları, yalnızlık, kente yabancılaşma, umut gibi mevzular, Gülten Akın’ın ilk dönem şiirini besleyen unsurlardır. 1960’lı yıllarla beraber sosyal sorunlara da yönelen sanatçının şiir evreninde toplumsal kutuplaşma, evrensel insanla ilgili izlekler belirir. Akın, toplumsal mevzuları politik söyleme kaymadan işler. Bu yüzden şiirlerinde sloganik bir üslup yoktur. 1980’li yıllar, Gülten Akın şiirinin yeniden bireysele yöneldiği üçüncü dönemdir. Akın; poetikasının bu son evresinde bireyi, zaman zaman ontolojik bağlamda ele almakla beraber şiirinin merkezine yaşlılık, yalnızlık, ölümü eklemleyerek insanı iler. Akın her üç döneminde de halk şiirinden beslenerek dil ve üslubunu şekillendirir. Gülten Akın; genel anlamda evrensel bireyin, özelde Anadolu kadınının/annenin iç âleminde iz bırakan, zihnini meşgul eden insana dair hassasiyetler çerçevesinde poetikasını oluşturur. Akın’ın şiirinde beliren özne, yaşadığı dönemle pek uyuşmaz. Bu yüzden yalnız, kırılgan, hassas ve itiraz halindedir. Toplumdan, mevcut düzenden, çağdan kaynaklı sıkıntı, ötelenme yaşayan öznenin ruhsal dünyasındaki devinimler, Gülten Akın şiirinin odak noktasını teşkil eder. Gülten Akın; poetikasını dönemin olumsuz olay, olgu ve anlayışının kadın vicdanında bıraktığı hasar bağlamında oluşturur. Bu çalışma, Gülten Akın’ın Şiiri Düzde Kuşatmak adlı kitabındaki açıklamaları doğrultusunda oluşturuldu.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Gülten Akın, şiir, poetika

Abstract
Gülten Akın, one of the first female artists of modern Turkish poetry, is a poet who flourished under the shadow of a mentality based on masculine domination. Gülten Akın creates her artistic understanding in the axis of women's sensitivity. Object to traditional female perceptions and roles, the poet aims to shout out his objections echoing in his inner realm through his poetry. In the first period of his poetry adventure, he deals with individual issues as a theme. Issues such as young maiden crisis, loneliness, alienation from the city, and hope are the elements that feed Gülten Akın's early poetry. In the poem universe of the artist, who also turned to social problems in the 1960s, social polarization and themes related to the universal human emerged. Akın deals with social issues without slipping into political discourse. That is why there is no sloganic style in his poems. The 1980s is the third period in which Gülten Akın's poetry turned towards the individual again. Influx; In this last phase of his poetics, although he sometimes takes the individual in an ontological context, he advances the human by adding old age, loneliness and death to the center of his poetry. In all three periods of Akin, she fed from folk poetry and shaped her language and style. Gülten Akın; It forms the poetics of the universal individual in general, especially the Anatolian woman / mother, within the framework of the sensitivities of the human that leaves a mark in the inner world and occupies the mind. The subject appearing in Akın's poem does not quite match the period he lived. So it is lonely, fragile, sensitive, and objectionable. The movements in the spiritual world of the subject, who experience distress and translation from the society, the current order, and the age, constitute the focal point of Gülten Akın's poem. Gülten Akın; It creates its poetics in the context of the negative events, phenomena and understanding of the period in the context of the damage left to the women's conscience. This work was created in line with Gülten Akın's explanations in his book Poetry Düzde Siege.

Keywords
Keywords: Gülten Akın, poetry, poetics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri