Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nde Siber Güvenlik Politikalarının Gelişimi
(Improvement of Cyber Security Policies in the Association of Southeast Asian Nations )

Yazar : Ercan İnce    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 819-835


Özet
ASEAN’ın kolektif güvenlik inşa etme çabaları, teşkil edildiği 1967 yılından itibaren katlanarak günümüze kadar ulaşmıştır, bu süre zarfında güvenlik ve tehdit konularının bünyesinde ciddi küresel değişiklikler olmuş, bu değişiklikler ASEAN’ın da benzer bir politika izlemesine neden olmuştur. ASEAN teşkil edilirken akılda olan ilk iki madde huzur ve refahın tesis edilmesi ile sömürgecilik deneyimlerinden yeni kurtulmuş olan, birbirine yakın coğrafi konumlara sahip güneydoğu Asya ülkelerinin teşkil ettiği yeni ulus devletlerin yakınlaşmasını sağlamak olmuştur. ASEAN’ın burada kesin bir başarısı söz konusudur. Bu ortak dayanışma ve ilişkilerin gelişimi ise teknoloji alanında ASEAN’ın özellikle bilişim ve siber alanlarda daha ciddi güvenlik adımları atmasına neden olmuştur. Siber güvenlik konusu uzun süredir gerek bölgede ve gerekse küresel anlamda ciddi bir sorun olarak değerlendirilmektedir. Siber saldırıların ve tehdit sasyılarının artması, ASEAN’ı da konuya ilişkin önlem almaya itmiştir. 2018 yılında ASEAN Siber Güvenlik Konferansı da bunlardan bir tanesidir. Singapur’da yapılan toplantı, geleceğe dair siber alanda ortaklık ile birlikte üye devletlerin ve ilişkide bulundukları bölgesel ve bölge dışı devletlerin de siber alanda güvenlik tesis etmeleri için zemin hazırlamıştır. Bu çalışma, öncelikle ASEAN’daki güvenlik algısına değinmiş ve zaman içerisinde bunun dönüşümü ile siber güvenlik alanında atılan adımlar mercek altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Siber Güvenlik, ASEAN, Güneydoğu Asya.

Abstract
ASEAN's efforts to build a collective security have reached the present day by growingly since its establishment in 1967. During this period, there have been serious global changes in the concept of security and threat issues, and these changes have caused ASEAN to follow a similar policy. When establishing ASEAN, the first two items that came to mind were the establishment of peace and prosperity. In addition, the aim was to bring the new nation-states established by the countries of southeast Asia with close geographic locations, which were liberated from colonial rule, to converge. ASEAN gained a definite success here. The development of this common solidarity and relations have caused ASEAN to take more serious security measures in the field of technology, especially in the informatics and cyber fields. Cyber security issue has been considered as a serious problem both in the region and globally for a long time. The increase in cyber attacks and number of the threats, pushed ASEAN to take precautions regarding the issue. The ASEAN Cyber Security Conference in 2018 is one of these measures. The meeting held in Singapore, together with the partnership in the future cyber field, laid the groundwork for member states and regional and non-regional states to establish security in the cyber field. This study firstly touched upon the security perception in ASEAN and the transformation of this and the steps taken in the field of cyber security over time were examined.

Keywords
Cyber Security, ASEAN, Southeast Asia.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri