Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gazzali'nin Tövbe Kavramına Yorumu
(Ghazzali's İnterpretation for Concept of Repentance )

Yazar : Abdullah ARAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 26
Sayfa : 859-878


Özet
Bu çalışmanın amacı fikirleriyle ve derin ilmiyle, Kelam düşünce tarihinin mütekaddimun ve müteahhirun dönemi olarak iki döneme ayrılmasına sebep olan büyük İslam âlimi İmam-ı Gazzali’nin tövbe hakkındaki görüşlerini araştırmaktır. Tövbe Kur’ânî bir kavramdır. Terminolojik olarak tövbe, işlenen günahı derhal terk etmek suretiyle ondan pişman olmak, daha sonra bir daha o günaha dönmemeye kesin karar vermek anlamına gelmektedir. Bu çalışmamızda, Gazzali'nin; tefsir, kelam, fıkıh, mantık gibi birçok ilimde mütehassıs olduğundan dolayı tövbe kavramıyla ilgili özgün fikirlerinin ve orijinal düşüncelerinin olduğu gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; Gazzali’nin tövbe kavramına ilişkin bazı farklı görüşleri olmakla beraber, genel itibariyle ehl-i sünnet ekolüyle aynı çizgide olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Gazzali, Tevbe, Günah, Af, Bağışlanma, Cennet, Cehennem,

Abstract
The purpose of this study is to investigate the arguments of the great Islamic scholar Al-Ghazali on repentence, whose views and profound knowledge led to the commencement of two periods –known as the mutaqaddimin and the muta'akhirin – in the intellectual history of Ilm al-Kalam, the science of discourse. ‘Repentance’ is a Quranic concept. Terminologically speaking, ‘repentance’ refers to regret for committing past wrongs and feeling contrition by avoiding the same wrong deed, and it involves a firm commitment to not repeating it once more. In this study, we have observed that Al-Ghazali put forward original ideas and views on the concept of ‘repentance’, as he was adept at many disciplines such as Tafsir, Kalam, Fiqh and Logic. As a result, although Al-Ghazali held some different views on the concept of ‘repentance’, it was observed that in general he shared the same views as the school of ahl as-sunnah.

Keywords
Al-Ghazali, Repentance, Sin, Forgiveness, Heaven, Hell

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri