Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye'de Çocuk Dergiciliği: TRT Çocuk Dergisi Örneği
(Magazine Publishing for Children in Turkey: The Case of TRT Çocuk Dergisi )

Yazar : Kübra Güran Yiğitbaşı    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5
Sayfa : 37-56


Özet
Günümüzde sadece basılı olarak değil, elektronik ortamda da ulaşılabilir durumda olan dergiler, kadın, çocuk, gençlik dergileri olarak ya da magazin, spor, sinema dergileri, aktüel dergiler olarak çeşitlenmektedir. Bu çalışmada, TRT Çocuk Dergisi’nin bir yıl boyunca yayınlanan içerikleri, dergideki bölümler ve sıklıkla işlenen konular ekseninde incelenmiştir. Dergide, çocuklara olumlu davranışlar kazandırma, kendi kültürel değerlerinin farkındalığını yaratma ve bunları çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini sağlayarak gerçekleştirme amacı güdülmektedir. Bu bağlamda çalışma, genel olarak Türkiye’deki çocuk yayıncılığı ve dergiciliği hakkında da bir betimleme ve izlenim sunacaktır.
naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Anahtar Kelimeler
Medya, yazılı basın, dergiler, çocuk dergileri, çocuk yayıncılığı.

Abstract
Today, journals can not only be accessed in print, they can also be accessed in electronic media. As they may differ as women, children and youth magazines, they aslo diversify in according to the interests, such as, sports, movie magazines, or actual journals. In this study, the one-year issues of TRT Children’s Magazine were analyzed in terms of content with the support of TRT channel. In the magazine and it is intended children to gain positive behaviours, to create awareness of their own cultural values and while doing these, enable them to have fun. In this context will give an impression about children's publishing and magazine publishing in Turkey, as well.
naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test
naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Keywords
Media, press, magazines, children's magazines, publishing for children.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri