Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Determinants of Profitability of Private Banks in Bangladesh: An Empirical Analysis
(The Determinants of Profitability of Private Banks In Bangladesh: An Empirical Analysis )

Yazar : Mohammad Mohiuddin    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 141-172


Özet
Kârın incelenmesi, yalnızca herhangi bir yılda ekonominin sağlığı konusunda sağladığı bilgi birikimi değil, aynı zamanda kazançların orta vadede büyümenin ve istihdamın önemli bir belirleyicisi olması nedeniyle önemlidir. Bir finansal sistemin ana rolü, ekonomik operasyonları kolaylaştıran vitesleri yağlamaktır; bu tez, Spread oranı, Çalışan başına kâr ve Faizsiz gelir gibi 2009-10 ve 2011-12 dönemleri için birçok belirleyiciyi temsil etmektedir Kârlılık ile ROA açısından ölçülen olumlu bir ilişki olduğunu göstermektedir. YSK ile ölçülen kârlılık ile Sermaye yeterliliği oranı ve İşletme giderleri oranı gibi önemli bir negatif ilişki vardır. Ancak, Kredi mevduat oranı ve İş Başına Şirket oranı, ROA ile olumsuz bir ilişki içindedir; bu, her zamanki durum değil, ancak kredi yaratma yerine kötü kredi, borç ödeme ve yüksek mevduat tahsilatı nedeniyle bankanın kârlılığını önemli ölçüde etkilemiş olabilir.

Anahtar Kelimeler
Finansal sistem, kârlılık, varlık oranı, özel bankalar, ampirik analiz.

Abstract
Bank efficiency has come out as a multi-dimensional concept, which has been discussed widely in the literature. Despite recent trends of financial disintermediation and growth in market-based finance, the role of banks is essential to the performance and operation of modern economies. With the change in the social and economic objectives of Commercial banks, it becomes extremely essential to access their profitability performance. An analysis of profitability and its determinants would help the policy makers to formulate policies for improving performance of these institutions. It is generally agreed that a strong and healthy banking system is a prerequisite for sustainable economic growth and maintain financial stability. The study of profits is important not only because of the information it provides about the health of the economy in any given year, but also because profits are a key determinant of growth and employment in the medium-term. As the main role of a financial system is to lubricate the gears facilitating the economic operations, this dissertation represents several determinants , for the entire period 2009-10 to 2011-12 , such as Spread ratio, Profit per employee, and Non interest income that show a positive association with profitability measured in terms of ROA. As well as Capital adequacy ratio and Operating expenses ratio bears a significant negative association with profitability measured in terms of ROA. But Credit deposit ratio, and Business Per Employee have a negative association with ROA which are not the usual case but could cause due to the bad credit, loan defaulter and high deposit collection rather than credit creation but significantly affected the bank's profitability.

Keywords
Financial system, profitability, rate on asset, private banks, emprical analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri