Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aristoteles’in 'Metafizik' Eserindeki Amacının Açıklanması
(The Explanation of Aristotle's Aim in the Book of 'Metaphysics' )

Yazar : Fârâbî   Çeviren  Entelekya
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5
Sayfa : 11-22


Özet
Felsefe tarihi boyunca, ‘İlk Öğretmen’ Aristoteles’in Metafizik adlı eseri hem Batıda hem de Doğuda saygın bir yer edinmiş ve pek çok filozof tarafından kimi bölümüne şerhler ve kısa açıklamalar yazılmıştır. Bu filozoflardan biri de hiç kuşkusuz Doğuda ‘İkinci Öğretmen’ diye bilinen Fârâbî’dir. Aristoteles’in İslâm dünyasında en iyi biçimde anlaşılması için çaba göstermiş olan Fârâbî, büyük filozofun birçok eserine açıklama ve şerh yazdığı gibi, telif eserlerinde de Aristoteles’in otoritesine saygı göstermiş ve onun yolunu izlemeye çabalamıştır. Elinizdeki makalede, Fârâbî, Aristoteles’in Metafizik eserindeki amaçlarının ve bu eserin konularının ne olduğunu anlatmakta, ayrıca metafizik bilimine neden teoloji denildiğini ve teoloji ile kelâm bilimi arasındaki farkı kısaca açıklamaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Aristoteles, Fârâbî, metafizik, teoloji, tümel bilim, tikel bilim, ilke.

Abstract
During the history of philosophy, the work Metaphysics by Aristotle, the ‘First Master’, has been obtained the esteemed position in the West and the East, and it has been written commentaries and synopses by many philosophers to its some chapters. One of them is certainly al-Farabi, known as the ‘Second Master’ in the East. Al-Farabi, who has endeavored to be understood ideally about Aristotle in Islamic world, has shown reverence in his original works for Aristotle’s authority and made effort to follow him as well as written commentaries and synopses for several works of the great philosopher. In present treatise, al-Farabi explains what Aristotle’s aims in the book Metaphysics and what subjects of this book are, in addition, he tries to briefly clear why science metaphysics is called theology and what distinction between metaphysics and science kalam is.

Keywords
Aristotle, al-Farabi, metaphysics, theology, universal science, particular science, principle.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri