Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı'da Basının Doğuşu ve Gazeteler
(Rising the Press in Ottoman and Newspapers )

Yazar : Kenan Demir    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5
Sayfa : 57-88


Özet
Yunan isyanının uluslararası basında yer alması ve basında görülen haberlerin Osmanlı Devleti aleyhine bir güç olarak kullanılması ve o yıllarda İzmir’de yayımlanan bir gazetenin bu aleyhteki propagandaya karşı tesirli yazıları yazması ve bunun olumlu etkilerini gören Osmanlı bürokratları ve II. Mahmud, Osmanlı Devleti’nde bir gazetenin çıkarılması gerektiği görüşünde kanaat getirmişlerdir. Böylece 1831 yılında Osmanlı Devleti’nde ilk resmi gazete olan Takvim-i Vakayi yayımlanmıştır. Bu gazeteden on yıl sonra Osmanlı Devleti’nin ikinci gazetesi olan Ceride-i Havadis Gazetesi 1840 yılında yayın hayatına başlamıştır. Osmanlı basını 1860 yılında daha da hareketlenmeye başlamış, bu yıllarda devletten bağımsız ve daha çok devletin politikalarını eleştiren gazeteler görülmeye başlamıştır. 1860 yılında devletten bağımsız olarak kurulan ilk gazeteler Tercüman-ı Ahval Gazetesi ve 1862 senesinde Tasvir-i Efkâr Gazetesi yayımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Osmanlı, basın, gazeteler, yayın hayatı, Takvim-i Vakayi.

Abstract
Of the Greek revolt international media coverage and press seen in the news against the Ottoman Empire a power to use and in those years, Izmir, published in a newspaper of this adverse propaganda against effective article writing and its positive effects sees the Ottoman bureaucrats and Mahmud II, a newspaper in the Ottoman Empire convinced were of the opinion that should be removed . Thus, in 1831 the first official gazette of the Ottoman Empire , which was published Taqwim al-Waqayi' newspaper. This newspaper from the newspaper after ten years of the Ottoman Empire, which is the Jarida al-Hawadith Newspaper has started broadcasting in 1840. In 1860, the Ottoman press began to take shape in more, and more independent of the state in this year criticizing the government's policies newspapers began to appear. In 1860 the first newspaper was established independently of the state in the year 1862 depicted Terjuman al-Ahwal Newspaper and Taswir al-Afkar was released .
naltrexone works by naltrexone alcoholism medication naltrexone challenge test


Keywords
Ottoman, press, newspapers, boadcasting, Taqwim al-Waqayi'.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri