Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


An Analysis of Actual Factors behind Transfer of Capital Cities: An Emphasis on Selection of Ankara as Turkish Capital City
(Başkentlerin Secim Sürecinde Temel Etkili Faktörlerin İncelenmesi: Ankara'nın Türk Başkenti Seçilmesi Üzerine Bir Vurgu )

Yazar : Ali Valigholizadeh  & Zahra Ahmadipour  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 8
Sayfa : 43-70


Özet
Capital city as a political center and haven of state usually embraces all political, cultural, national, historical, economic, administrative, technical and communicative elements. A capital city, with respect to its political, economic and cultural performances, in fact, performs as a symbol of efficiency and capacity of existing potentials of state. In political geography, if territory, government and nation are considered as three basic elements of a state, undoubtedly, its capital city too enjoys a center of administration as well as center of gravity of its stimulus power. Selection of Ankara as capital city of Republic of Turkey was also with the view that Istanbul lacked essential efficiency for survival and management of modern Turkey in domestic political geography as well as global geopolitical system. Worthy of mentioning that numerous effective factors could be behind dislocating capital cities. Hence, the main aim of the present paper, namely transferring of Turkish capital city to Ankara, is to identify factors effective in dislocation process as a whole.

Anahtar Kelimeler
Core area, migration, capital city, dislocation of capital city, Ankara.

Abstract
Başkent, devletin siyasî bir merkezi ve sığınağı olarak genellikle bütün siyasî, kültürel, ulusal, tarihî, ekonomik, yönetimsel, teknik ve iletişimsel unsurları içinde barındırır. Bir başkent, kendi siyasî, ekonomik ve kültürel işleri bakımından, devletin varolan imkânlarının yeterliliği ve kapasitesinin bir sembolü olarak işlev yürütür. Siyasal coğrafyada, eğer bölge, yönetim ve millet bir devletin üç temel unsuru sayılıyorsa, hiç kuşkusuz, onun başkenti onun motive edici gücünün çekim merkezi olduğu kadar bir yönetim merkezi olduğunu gösterir. Ankara’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti seçilmesi, yine İstanbul’un küresel jeopolitik sistemde olduğu kadar yerel siyasî coğrafyada da modern Türkiye’nin yaşam ve yönetimi üzerindeki temel yeterliliğini kaybettiği görüşüyle de desteklenir. Başkent değişikliğinin arkasında pek çok etkin faktörün bulunduğu bahse değerdir. Dolayısıyla, bu çalışmanın temel amacı, yani Türkiye’nin başkentinin Ankara’ya taşınması, bir bütün olarak taşınma sürecinde etkili olan faktörleri belirlemektir.

Keywords
Çekirdek alanı, göç, başkent, başkentin değiştirilmesi, Ankara.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri