Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eğitim Yöneticileri Bakış Açısıyla 12 Yıllık Kesintili Zorunlu Eğitim Sistemi: Giresun Örneği
(The Intermittent Compulsory Education System for 12 Years from the Viewpoint of Administrators: The Case of Giresun )

Yazar : İhsan Düşmez  & Hikmet Bulut  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 157-176


Özet
Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi hakkında ki görüşlerini belirlemektir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, Giresun il genelinde müstakil ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 106 eğitim yöneticisinin katıldığı bu araştırmada nicel ve nitel yöntemlerle veri toplama aracı olarak anket ve yapılandırılmış görüşme metodu uygulanmıştır. Çalışma 5 ana başlık altında “okulun işlevi”, “öğretmen”, “öğrenci - veli ilişkileri”, “yönetici” ve “yönetim sorunları” açısından değerlendirilmiş, sistemin güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiş ve yeni sistemin problemlerinin çözümü için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, eğitim yöneticisi, 12 yıl zorunlu eğitim, 4+4+4 sistemi, Giresun.

Abstract
The aim of this study is to determine the opinions administrators on 4 +4 +4 compulsory education system. In this research; that 106 administrators, who serve in separate primary, secondary and high schools in Giresun province at 2013-2014 academic year ;participated in; the questionnaire and structured inter-view method were used as data collect means with qualitative and quantitative research methods. The study was evaluated under 5 main headings, in the light of “the function of school”, “the teacher”, “the student and curator relationships”, “the administrator” and “the problems of administration”, both strong and weak aspects of the system were observed and they recommend solutions for the problems of the new system
naltrexone works by low dose naltrexone dosage naltrexone challenge test


Keywords
Education,Educational administrator, compulsory education for 12 years, 4+4+4 system, Giresun.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri