Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Bulunan Benzer Atasözleri
(Similar Proverbs in Turkish Language and Turkman Language )

Yazar : Cihan Çakmak    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 177-189


Özet
Atasözleri toplumların yaşam tarzlarını, gelenek-göreneklerini, hayata bakış açılarını kısaca dünya görüşlerini yansıtması bakımından son derece önemlidir. Atasözleri toplumların konuştukları dilde yer alan zenginlikleri ve tarihsel derinliği göstermesi bakımından son derece kıymetli bilgileri ihtiva ederler. Coğrafî olarak Batı Türkçesi içinde ve kavmî olarak da Oğuz Türkçesine bağlı olarak sınıflandırılıp değerlendirilen Türkmen Türkçesi, ülkemizde ve Batı ülkelerinde ses ve şekil bilgisi bakımından ilgi çeken dil özellikleri ile çeşitli çalışmalara konu edilmiş olsa da zengin söz varlığı henüz her yönüyle işlenmemiştir. Çalışmamızda aynı dil dairesinin, Oğuz Lehçesinin iki kardeş lehçesi olan Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde bulunan atasözleri arasındaki benzerlikler tespit edilmek suretiyle söz konusu yakınlıklar ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Atasözleri, Türk lehçeleri, Türkmenler, Türkmen Türkçesi, Türkiye Türkçesi.

Abstract
Proverbs are very important because they reflect societies’ lifestyles, traditions, perspectives on life and conceptions of life. Proverbs content extremely valuable knowledge with regard to exhibit the reaches and historical depth which exists in language spoken by societies. Classifying and evaluating geographically in Western Turkish and ethnically depends on Oghuz Turkish, Turkmen Language, although entreated to various studies in both our country and Western countries with interesting language features phonically and morphologically. In our study, the similarities between the proverbs in Turkmen Language and Turkish Language, which are the two dialects of Oghuz Dialect, are tried to be determined.

Keywords
Proverbs, Turkish dialects, Turkmen people, Turkmen language, Turkish Language.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri