Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kişisel Düşünceler
(Private Thoughts )

Yazar : René Descartes   Çeviren  Entelekya
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 6
Sayfa : 13-20


Özet
Descartes, 1619-22 yıllarında Avrupa’da yaptığı yolculuk sırasında, felsefî düşüncelerini kaydettiği bir not defteri ta-şımaktaydı. Bu not defteri, filozofun ölümünden sonra, Stockholm’de yazılarıyla ilgili bir envanterde açıklanmıştır, ancak şimdilerde kayıptır. Bununla birlikte, Leibniz tara-fından alınmış olan bir kopyası daha sonra keşfedilmiş ve Cogitationes Privatae (Kişisel Düşünceler) adıyla 1859 yılında yayınlanmıştır. Hikâyenin daha ileri düğüm noktası ise, bu yayına temel oluşturan Leibniz kopyasının o zamandan bu yana kayıp olmasıdır. Orijinal not defterini görmüş olan Descartes biyograficisi Adrien Baillet’ye göre, eser ‘Preaembula’ (Başlangıç), ‘Experimenta’ (Gözlemler) ve ‘Olympica’ (Olimpos Sorunları) dahil bir çok bölüme ayrılmıştı ve Descartes’ın Kasım 1619’da sıkıntılı rüyalar gördüğü ve yeni bir bilimsel ve felsefî sistem bulma görevi konusunda ikna olduğu gecenin ayrıntılı bir açıklamasını içermektedir.

Anahtar Kelimeler
Descartes, Kişisel Düşünceler, not defteri, bilim, buluş.

Abstract
During his travels in Europe in 1 6 1 9-22, Descartes kept a notebook to record his philosophical reflections. This notebook was mentioned in an inventory of his papers made at Stockholm after his death, but is now lost. However, a copy, taken by Leibniz, was later discovered and published under the title Cogitationes Privatae (Private Thoughts) in 1859. By a further twist to the story, the Leib-niz copy, which was the basis of this publication, has since been lost. According to Descartes' biographer, Adrien Baillet, who saw the original notebook, it was divided into various sections, including ‘Praeambula’ (Preliminaries), ‘Experimenta’ (Observations) and ‘Olympica’ (Olympian Matters), and included a detailed account of Descartes’ night of troubled dreams, in November 1619 , when he became convinced of his mission to found a new scientific and philosophical system.

Keywords
Descartes, Private Thoughts, notebook, science, discovery.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri