Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Soma Maden Kazasının İnternet Gazetelerinde Aktarılmasının Haberde İdeoloji Bağlamında Değerlendirilmesi
(Evaluation on Transferring of Soma Mining Accident to Internet Newspapers in the Context of Ideology in News )

Yazar : Yusuf Özkır  & Başak Şişman  
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 6
Sayfa : 65-81


Özet
Soma maden kazası 2014 yılında Türkiye’de yaşanan gündem belirleyici olaylar arasındaydı. Kazanın ardından olayın medyada aktarılma şekli birbirinden farklı içeriklerde gerçekleşti. Olayın içeriğinin anlamlandırılmasında kamuoyunun arzu edilen yönde inşa edilme çabası ideolojik bakış açıları bağlamında gerçekleşti. Gazete, televizyon, sosyal medya ve internet gazeteleri bu bağlamda aktörlerin aracısı oldular. Yeni medya ortamının yaygın aracı konumundaki internet gazeteleri de haberin aktarılmasında ideolojik farklılıklardan kaynaklanan farklı bakış açıları çerçevesinde haber söylemini kurguladılar. Üç farklı medya grubunu ve yayın anlayışını temsil eden Aydınlık, Yeni Şafak ve Radikal gazetelerinin internet sitelerinde yer alan Soma Kazası konulu haberler bu bağlamda ideoloji ve söylem analizi çerçevesinde incelenmiştir. Sonuçta, üç gazetenin internet sitelerinde yer verdikleri haberlerin, genel yayın politikaları doğrultusunda şekillendiği görülmektedir.
naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Anahtar Kelimeler
Soma Maden Kazası, söylem, ideoloji, internet, haber medyası.

Abstract
Soma Mining Accident was one of the agenda setting events lived in Turkey. After the accident there has been the speech way of the event on media in the contents different one from the other. In giving meaning the content of the event, constructing effort the public opinion in the desired way has actualized in the context of ideological points of view. Newspaper, television, social media and internet newspapers, in this regard, have mediated to actors. Internet newspapers which are at the widespread instrument of new media environment have also imagined the news speech about transferring the event, as part of different points of view based upon ideological differences. News on Soma Accident in the websites of Aydınlık, Yeni Şafak and Radikal newspapers that represent three different media groups and publication senses, in this sense, have been examined as part of ideology and discourse analysis. Finally, it seems that news in the websites of three newspapers have taken shape towards general publication policies.
naltrexone works by naltrexone alcoholism medication naltrexone challenge test


Keywords
Soma Mining Accident, discourse, ideology, internet, news media.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri