Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tümeller Üzerine
(On Universals )

Yazar : Aleksandros Aphrodisiens   Çeviren  Entelekya
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 6
Sayfa : 01-11


Özet
Tümellerin yeri meselesi çok eski zamanlardan bu yana felsefede tartışma konusu olmuştur. Aristoteles, hocası Platon’un ideler kuramını eleştirmiş, tümellerin dış dünyada var olamayacağını ifade etmiştir. Alexander of Aphrodisias Aristoteles’in eserleri üzerine şerh yazan en büyük filozoflardan biridir. Alexander of Aphrodisias Aristoteles’in Ruh Üzerine adlı eserindeki “Gerçekten tümel canlı ya asla bir şey değildir ya da şayet var ise sonra gelendir.” sözünü şerhetmiş ve bu şerh klasik dönemde Arapçaya birkaç defa çevrilmiştir. Bu çalışmada Alexander of Aphrodisias’ın bu şerhinin iki Arapça tercümesi ayrı ayrı Türkçeye çevrilmektedir. Türkçe çeviride lafzi bir çeviri tarzını takip ettik. Bundan amaç iki Arapça çevirideki farklılıkları göstermektir.

Anahtar Kelimeler
Aristoteles, Aleksandros, Ruh Üzerine, şerh, tümeller, canlı.

Abstract
The problem place of universals have been discussed in philosophy for a long time. Aristotle criticized the theory of ideas of his master Plat and expressed that the universals may not be in external Word. Alexander of Aphrodisias is one of the philosophers who wrote commentaries on Aristotle’s works. Alexander of Aphrodisias commented Aristotle’s statement in On The Soul “The universal animal is not a thing or if it is, it is poesterior” and this commentary was translated to Arabic several times. İn this work, two Arabic translations of Alexander of Aphrodisias’ this commentary seperately have been translated to Turkish. We uset literal style in Turkish translation. is literal, Our aim is to show differences which are in two Arabic translations.
naltrexone works by low dose naltrexone dosage naltrexone challenge test


Keywords
Aristotle, Alexander, On the Soul, commentary, universals, animal.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri