Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Anadolu Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Bilgisayar İletişim Teknolojilerini Uygulama Yeterlilikleri ve Öğretim Tekniği Olarak Kullanılma Sonuçlarının İncelenmesi
(Sufficiencies of Students Studying in Anatolian High Schools on Application Computer Commu-nication Technologies and Investigation of Usage Results as Teaching Method )

Yazar : Haluk Tanrıverdi  & İlhan Kakırman & Engin Karakaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 8
Sayfa : 109-130


Özet
Yeni medyanın eğitim ortamına girmesiyle alışageldiğimiz sınıf ortamları yavaş yavaş yerini yeni öğrenme ortamlarına bırakmaktadır. Daha önce tebeşir ve karatahta ile sınırlı bırakılan eğitim artık günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri ile yer değiştirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda araştırma sorusu olarak Anadolu lisesinde okuyan öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri uygulama yeterlilikleri demografik özelliklerine göre anlamlı ölçüde farklılaşmakta mıdır? Seçilerek incelenmiştir. BİT’e yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla Karaoğlan, B., Cavaş, B., Kışla, T., Cavas, P. tarafından geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan BİT’e Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak 509 adet anadolu lisesi öğrencisi ile araştırma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bilgisayar, teknoloji, bilgisayar iletişim teknolojileri, tutum, yeterlilik.

Abstract
Avoids the usual classroom training environment, the introduction of new media environments leaves gradually replaced by the new learning environment. Chalk and blackboard education is no longer limited to the previously released information and communication technologies are being replaced today. In this context the question of the Anatolian high schools students to research the application of information and communication technologies, competencies Severity significantly by demographic characteristics? chosen and investigated. In order to measure attitudes towards ICT Karaoğlan, B., cavas, B., barracks, T., Cavas, P. The validity and reliability has been improved by the use of ICT Attitude Scale Anatolian high school students and 509 were investigated.

Keywords
Computer, technology, computer communication technologies, attitude, sufficiency.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri