Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Perceiving Risk Perception: An Analysis of Risk Perception Research and Discussion of Its Policy Implications
(Risk Algısını Anlamak: Risk Algısı Hakkındaki Çalışmaların İncelenmesi ve Siyasi Sonuçlarının Tartışılması )

Yazar : A. Burcu Bayram    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 8
Sayfa : 21-41


Özet
Turkey is a country of risks. From terrorism to natural disasters, various risks surround the country and its people. It is, however, astonishing that the risk perception literature has not been sufficiently integrated into Turkish social sciences. This article realizes two main objectives. Firstly, it provides a comprehensive analytical review of the research on risk perception. Secondly, it discusses the political and administrative implications arising out of risk perception research and offers recommendations to government officials on public policy and risk communication. The principal contribution of this article is to propose risk perception as an efficient and politically relevant scientific field of research and encourage scientists and politicians to attach more importance to this field.

Anahtar Kelimeler
Risk perception, risk communication, public policy, social sciences, Turkish social sciences.

Abstract
Türkiye bir riskler ülkesi. Terörizmden doğal afetlere, birçok risk ülkeyi ve insanlarını çevrelemekte. Ancak oldukça şaşırtıcıdır ki, risk algısı literatürü Türk sosyal bilimlerine yeterli ölçüde entegre olmamıştır. Bu makale iki temel amacı gerçekleştirmektedir. Öncelikle, risk algısı araştırmalarının kapsamlı ve analitik incelemesini sunar. İkinci olarak, risk algısı araştırmalarından çıkan siyasi ve idari sonuçları tartışarak, devlet yetkililerine kamu politikaları ve risk komünikasyonu hakkında öneriler getirir. Bu makalenin başlıca katkısı risk algısını verimli ve siyasi önem taşıyan bir bilimsel araştırma sahası olarak ileri sürmek ve bilim insanları ve siyasetçileri bu sahaya daha çok önem vermeye teşvik etmektir.

Keywords
Risk algısı, risk komünikasyonu, kamu politikaları, social sciences, Türk sosyal bilimleri.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri