Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Anlaşılmaz, İbret Verici ve Deşifre Edilmemiş Yönleriyle İndus Vadisi Medeniyeti
(Indus Valley Civilization: Enigmatic, Exemplary, and Undeciphered )

Yazar : Charise Joy Javonillo   Çeviren  Yalçın Kayalı
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 191-206


Özet
İndus Vadisi Medeniyeti MÖ 3000’li yıllara dayanan kadim tarihi ile bugünkü Pakistan sınırları içinde yer alan Pencab ve Sind bölgesinde egemen olmuş antik bir medeniyettir. Harappa ve Mohenjo-Daro şehirleri ise gelişmiş şehir planlaması ve yerleşimi ile ilgili döneme ışık tutan önemli iki merkezdir. Biz de bu çalışmamızda bugüne değin üzerinde pek fazla çalışılmamış olan İndus Vadisi Medeniyeti ile ilgili Charise Joy Javonillo’nun bu konudaki önemli makalesini Türkçeye çevirdik.

Anahtar Kelimeler
İndus Vadisi, Mohenjo-Daro, Harappa, Pakistan, medeniyet.

Abstract
Indus Valley Civilization is an ancient civilization which is now situated in today’s Pakistani border with its ancient history dating back to 3000 B.C. Harappa and Mohenjo-Daro era both significant centers enlightening the period with their improved city planning and settlements. In our study regarding Indus Valley Civilization which isn’t studied much, we translated Charise Joy Javonilla's important article in this subject into Turkish.

Keywords
Indus Valley, Mohenjo-Daro, Harappa, Pakistan, civilization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri