Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Oğuzların Hıristiyanlığı Meselesine Aid
(Nostalgia: Belonging to Problem of Oghuzs' Christianity )

Yazar : Ahmed Zeki Velidî   Hazirlayan  Muhammet Kemaloğlu
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 7
Sayfa : 213-225


Özet
Selçuklularda, özellikle de Selçuk Bey'in hayatı tam olarak aydınlatılamamıştır. Selçuk Bey, Musevi dinine dahil olan Hazar Kağanlığı komutanlarından Dokak Bey'in oğludur. Selçuk Bey'in oğullarının Musevi isimleri taşımasından (Mikail, İsrail, Musa, Yunus) yola çıkarak Selçuk Bey ve çocuklarının en azından hayatının ilk döneminde Musevi-Hıristiyan dinine mensup olduğu sonucu çıkarılır. Buna ek olarak, Zekeriya Kazvînî’Nin Asarü’l Bilad’inde Oğuzların Hıristiyan olduklarına dair yapılan izahlardan dolayı Selçukluların Hıristiyan olduklarına dair bir kanaat oluşmuştur. Zeki Velidi Togan’ın Oğuzların Hiristiyanlığı Meselesine Aid makalesinde, Oğuzların Hıristiyan olduğu hakkındaki bu fikirler ele alınmıştır. Togan, Oğuzların Türkistan’da ve İdil havzasının doğusunda ve Ural vilayetinde iken Hıristiyanlıkla hiç bir münasebetleri olmadığını açıklamıştır.

Anahtar Kelimeler
Oğuzlar, Harezm, Hıristiyan, Orta Asya, Mikail, Zeki Velidi Togan.

Abstract
Seljuks, the Seljuk Bey's life, especially not fully elucidated. Seljuk Bey, Jewish Khazar Khanate commander who is the son of Ali Bey. From carrying Jewish names of the sons of Seljuk Bey (Michael, Israel, Moses, Jonah) Based Seljuk Bey and children, at least during the first period of his life as belonging to the Jewish or Christian religion is inferred. Buna ek olarak, Zekeriya Kazvini’s, Oğuzların Hıristiyan olduklarına dair yapılan izahlardan dolayı Selçukluların Hıristiyan olduklarına dair bir kanaat oluşmuştur. Togan, Oguz in the article The Problem of Christianity, the Christian is all about Oguz these ideas are discussed. Togan, Oguz east Turkestan and the Volga and Ural basin, while in the province has announced that they have a relationship to Christianity.

Keywords
Oghuz, Turks Kharezm, Christian, Central Asia, Michael, Zeki Velidi Togan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri