Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dünya Görüşü Öğretisi
(The Doctrine of Worldview )

Yazar : Fatih Özkan    
Türü :
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 1
Sayfa : 11-28


Özet
Dünya görüşü, düşünmenin konu edildiği her durumda gündeme gelen ve farklı doğrultuları olan bir kavram. Düşünmenin yanı sıra hayatın ve eylemlerin ereği ve doğrultusuyla da yakından ilgili olduğunu söyleyebiliriz, ki insanın fiziki ve zihni yönelimleri -bilinçli ya da bilinçsiz- kaçınılmaz olarak bir dünya görüşü arka planı barındırmaktadır. Dünya görüşü incelemelerinin en anlamlı sonucu, insanın düşünen bir varlık olmanın yanı sıra zorunlu olarak eyleyen ve değerlemelerde bulunan bir varlık olması nedeniyle hiç kimsenin dünya görüşsüz yapamayacağı gerçeğinin ortaya çıkmasıdır. Bu yazımızda dünya görüşü kavramının muhtevasını analiz ederek felsefi dayanaklarını ortaya koymayı amaçlıyoruz.

Anahtar Kelimeler
Dünya görüşü, sosyal bilinç, kültür, tutum, erek.

Abstract
The worldview is a concept that came up in all cases in which the subject of thinking and which is different directions. It is closely related to objective and direction of life and actions as well as thinking. We can say that man's physical and mental orientation -consciously or not- inevitably contains the background of a worldview. In this paper, by analyzing the content of the concept of worldview, we aim to reveal its philosophical foundations.
naltrexone works by low dose naltrexone dosage naltrexone challenge test


Keywords
Worldview, social conscious, culture, attitude, aim.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri