Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kamusal Bir Mekân Olan Memleket Kahvelerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Rekreasyonel Önemi
(Recreational Importance and Reasons for being Preferred of Countryman Coffee Stall as Communal Place )

Yazar : Faik Ardahan    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 49-69


Özet
Bu çalışmanın amacı; Antalya kent merkezinde yer alan memleket kahvelerinin tercih edilme nedenlerinin ve rekreasyonel öneminin belirlenmesidir. Örneklem memleket kahvelerine gidilen zamanda orada olan ve aralarından tesadüfi olarak seçilmiş toplam 100 kişiden (bir kadın 99 erkek) oluşmaktadır. Araştırmada demografik verilerin alındığı sorulara ilave olarak bireylerin memleket kahvelerine neden gittiklerine dönük maddelerin yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiki yöntemler yanında karşılaştırmalarda ANOVA testi ve bağımsız örneklerde T Test kullanılmış ve sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir

Anahtar Kelimeler
Antalya, memleket kahveleri, kamusal alan, rekreasyonel önem, tercih etme.

Abstract
The purpose of this research is to determine the factors which have effect on motivation of the individuals to go to Countryman Coffee Stall and the recreational importance. Sampling group consist of 100 volunteer participants which selected randomly by using simple random sampling method among participants. The questionaire form includes demographics variables, and the motivational factors which effects participants to go Countrman coffee stall. In the process of assessing data the descriptive statistic methods, One Way ANOVA and Independent samples T test have been used, results have been assessed according to significant level 0.05.
naltrexone works by low dose naltrexone dosage naltrexone challenge test


Keywords
Antalya, countryman coffee stall, communal places, recreational importance, preferring.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri