Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı Tarih Yazıcılığı
(Review: Ottoman Historiography )

Yazar : Samet Arıker    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 8
Sayfa : 199-217


Özet
Osmanlı tarihçilik anlayışı Türk-İslam devletleri geleneğinin devamı olarak ortaya çıksa da, zamanla kendine has bir yapıya bürünmüştür. XV. yy. ortalarında başlayan Osmanlı tarihçiliğinin ilk örnekleri; menakıbname, gazaname ve destan türündedir. XVI. yy.da şehname geleneği ile başlayan yarı resmi tarihçilik anlayışı; XVII. yy.da kurulan vakanüvislik müessesesi ile resmi tarih anlayışını başlatmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tarih yazıcılığı, tarihçilik, Osmanlı Devleti, tarih Kaynakları, tarih türleri.

Abstract
Although the historiography understanding of Ottoman relied on the heritage of previous Turks-Islam states it gained a distinct structure in time. Ottoman historiography started in the midst of 15th century. The early Works were given in the types of hagiography, gazaname and epic. 16th century the Sehname, semi official court chroniclership were given; 17th century vakanüvislik as an official court history writing came into existence.

Keywords
Historiography, historism, Ottoman State, history researches, types of history.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri