Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Azerbaycan Hukukunda Azınlık Hakları ile İlgili Düzenlemeler
(Regulations Concerning Minority Rights in Azerbaijan Law )

Yazar : İlkin Mikayılov    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 8
Sayfa : 181-197


Özet
Azınlıklar sorunu uluslararası ilişkilerde önemli gündem konularındandır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında uygulanan katliamlar azınlık hakları konusunda uluslararası hukukta yeni düzenlemeleri gerektirmiştir. Doğu Blok’u ve Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle yaşanan etnik sorunlar bu konuda daha fazla düzenlemelere ihtiyaç olduğunu açıkça göstermiştir. 1991 yılında bağımsızlığını yeniden kazanan Azerbaycan Cumhuriyeti’nin hukukunda azınlık hakları genelde ‘negatif haklar’ ve ‘eşitlik ilkesi’ çerçevesinde düzenlenmektedir. Avrupa’ya entegrasyon sürecinde, özellikle Avrupa Konseyi’ne üyelik sürecinde azınlıklarla ilgili uluslararası belgeler imzalanmış olsa da Azerbaycan hukukunda herhangi bir azınlık tanımı yapılmamış ve özel bir yasa kabul edilmemiştir. Ancak 1992 yılı ‘Azerbaycan Cumhuriyeti’nde Yaşayan Ulusal Azınlık, Az Sayılı Halk ve Etnik Grupların Hak ve Özgürlüklerini Korunması, Dil ve Kültürünün Gelişmesi İçin Devlet Yardımı Hakkında Cumhurbaşkanı Ferman’ı azınlıklara ve küçük halklara ‘pozitif’ haklar vermiştir. Bu makalede Azerbaycan hukukunda azınlıklarla ilgili temel hükümler ve belgeler incelenecek ve ülkedeki azınlık grupları ilgili genel bilgiler verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Azınlıklar, Azerbaycan, Avrupa Konseyi, Azerbaycan Anayasası, azınlık hakları.

Abstract
The massacres which happened during World War II required new regulation for minority rights in international law. Ethnic disputes experienced with the fall down of the Eastern Bloc and Soviet Union has clearly demonstrated the need for more regulation in this area. In the law of Azerbaijan Republic which gained independence in 1991, minority rights are regulated in the frame of ‘negative rights’ and ‘equality principle’. In the process of accession to Council of Europe Azerbaijan has signed international documents but there isn’t any determination of what minorities is and there isn’t any minority law in the Azerbaijan law. The 1992 President Law, “The Government Subsidy to Protection of Rights and Freedom, Development of Language and Culture of National Minorities, Small Nations and Ethnic Groups that Live in Azerbaijan” gave minorities and small nations ‘positive’ rights. This paper examines major documents which regulate the minority rights in Azerbaijan law as well as gives general information about minority groups which live in Azerbaijan.
naltrexone works by low dose naltrexone dosage naltrexone challenge test


Keywords
Minorities, Azerbaijan, Council of Europe, the Constitution of Azerbaijan, minority rights.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri