Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aristoteles’in 'Ruh Üzerine' Kitabının Konusu
(On the Subject of Aristotle’s Book 'De Anima' )

Yazar : Gregorios Thaumatourgos   Çeviren  Entelekya
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 8
Sayfa : 01-11


Özet
Elinizdeki eserin yazarı olan Gregorios bir piskopos olmasına karşın, eseri bir filozofun yazdığı havası vardır. Risalenin Aristoteles’in Ruh Üzerine adlı kitabını konu edindiğini düşünürsek, buna daha fazla hak vermemiz mümkündür. Roma Katolik Kilisesi bütün sistemini Aristoteles’in metafiziği kadar fiziğine de dayandırmış ve Aristoteles üzerinden kendisini meşrulaştırma girişiminde bulunmuştur. Gregorios’un ruh hakkında yazdığı risaleye Aristotelesçi bir kimlik kazandırma çabası bunun bir göstergesi olarak alınabilir. Çünkü ilk dönemdeki Hıristiyanlar ruhun bütünüyle tinsel bir yapıya sahip olduğuna ve dolayısıyla ölümsüz olduğuna inanıyorlardı. Gregorios da bu risalede ruhun basit bir töz oluşu, iyiliği ve kötülüğü barındırması gibi özellikleri açısından Aristoteles’e uygun görüşler söylemesine karşın, ruhun ölümsüzlüğü ve yapısının tinselliği konularında Platoncu görüşler ileri sürmüştür.

Anahtar Kelimeler
Ruh, tinsel, fiziksel, töz, ölümsüzlük, aklî bilgi, oluş ve bozuluş.

Abstract
The author of the work you have, Gregorios, although is a bishop, it contains overtones as if the work has been written by a philosopher. When we think that the treatise mentions Aristotle’s work De Anima, it is possible to acknowledge it more. Roman Catholic Church has grounded its whole system Aristotle’s physics as well as metaphysics, and attempted to legitimize itself via Aristotle. Gregory’s endeavor to give Aristotelian identity to treatise which wrote on the soul can be handled a sigh of this. Because early Christians have believed that soul had a spiritual structure entirely and therefore it was immortal. Even though Gregory has also spoken of views in direct proportion to Aristotle in this treatise in terms of features that soul is a basic substance, contains both goodness and badness in itself, he has put forward Platonic thought on the immortality of the soul and being spiritual as structure.
naltrexone works by naltrexone alcoholism medication naltrexone challenge test


Keywords
Soul, spiritual, material, substance, immortality, mental knowledge, generation and corruption.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri