Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates on Readiness to Teaching Profession at a University in Turkey
(Türkiye’de Bir Üniversitedeki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Girişte Öz-yeterlik İnanışları )

Yazar : Aysun Doğutaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 01-24


Özet
This study is focused on teacher candidates’ self-efficacy beliefs on readiness to teaching profession. The sample of the study was 3rd and 4th grade teacher candidates of a university in Turkey during 2013-2014 academic years. 441 teacher candidates participated in the study. Teacher candidates are from different departments of education faculty. The data were collected by using a structured questionnaire. The data was analyzed by SPSS. The results showed that teacher candidates at a university in Turkey think that they are individually qualified to teach. Also, teacher candidates at a university in Turkey have strong self-efficacy beliefs that they are ready to teach following the graduation.
naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Anahtar Kelimeler
Teacher, teacher candidates, self-efficacy, teaching profession, belief.

Abstract
Bu çalışma, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine girişte öz-yeterlik inanışlarına odaklanmaktadır. Çalışmanın örneklemi 2013-2014 akademik yılında Türkiye’deki bir üniversitenin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinde oluşmaktadır. 441 öğretmen adayı çalışmaya katılmıştır. Öğretmen adayları eğitim fakültesinin farklı bölümlerindendir. Veriler yapılandırılmış anket kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar gösterdi ki Türkiye’de bir üniversitedeki öğretmen adayları, kişisel olarak öğretime hazır olduklarını düşünmektedirler. Ayrıca, Türkiye’de bir üniversitedeki öğretmen adayları, mezuniyetten sonra öğretime hazır olduklarını konusunda güçlü öz-yeterlik inanışına sahiptirler.

Keywords
Öğretmen, öğretmen adayları, öz-yeterlik, öğretmenlik mesleği, inanış.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri