Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bayburtlu Celâlî ve Vanlı Celâlî’nin Şiirlerinde Dil Becerileri
(Language Skills in the Poems of Bayburtlu Celâlî and Vanlı Celâlî )

Yazar : Yasin KILIÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 177-196


Özet
Bu çalışmamızda, âşıklık geleneğinden gelen ve kültürel mirasımızın temsilcilerinden olan 'Celâlî' mahlaslı iki şairin şiirleri üzerinde duruldu. İlki 19. yüzyıl şairlerinden Bayburtlu Celâlî… İkincisi, günümüz şairlerinden Vanlı Celâlî… Bu iki âşık hakkında kısaca bilgi verildikten sonra, her iki âşığın şiirleri, dil becerileri bakımından incelendi. Şiirlerde geçen dinleme, okuma, konuşma ve yazma kavramlarının hangi amaçla ve nasıl kullanıldığı gibi sorulara cevaplar arandı. Şairlerin şiirlerinden örnekler verilerek bu kavramlara yaklaşımları, karşılaştırmalı bir biçimde yorumlandı. Bu çalışmada Bayburtlu Celâlî ile Vanlı Celâlî’nin dil becerileri hakkındaki görüşleri tespit edilerek dikkatlere sunulmuştur. Araştırmada “doküman incelemesi” yöntemi kullanıldı.

Anahtar Kelimeler
Âşıklık, Âşık Bayburtlu Celâlî, Vanlı Celâlî, dil becerileri, Türkçe eğitimi.

Abstract
In this study, the poems of two poets having the same 'Jelali' pen names were analyzed. The first is 19th century poet Bayburtlu Jelali, the second one is modern day poet Vanlı Jelali. After presenting general information about these poets, the poems of two troubadours were analyzed in terms of language skills. Concepts like listening, reading, speaking and writing used in the poems were investigated in terms of their purpose and how they are used. By presenting some examples from the poems of these poets, their approaches to these concepts were interpreted with a comparative method. In this study, the views of Bayburtlu Jelali and Vanlı Jelali on language skills were determined and presented. In the research “the document review” method was employed.

Keywords
Minstrelsy, Troubadours Bayburtlu Jelali, Vanlı Jelali, language skills, Turkish education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri