Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Klasik Şiirde Başlık Meselesi Etrafında Düşünceler: Eser ve Kimlik İlişkisi
(Thoughts on Title Problematics in Classical Poetry: Piece-Identity Relations )

Yazar : Nazire Erbay    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 197-214


Özet
Varlık ve nesne önce ismiyle var olur. Başlık, şiir hakkında ilk bilgileri veren en önemli unsurlardandır. Klasik Türk şiirinde genel anlamda başlık kullanma geleneği söz konusu değildir. Günümüz şiir anlayışına göre başlık, Tanzimat edebiyatıyla Türk şiirinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, klasik Türk şiiri nazım şekillerindeki başlık konusu ele alınmıştır. Konu daha çok eser ve kimlik bağlamında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Klasik şiirdeki başlık meselesi geleneğin yanında; edebi, sosyal, siyasal hatta dini bir takım unsurlara işaret edilerek çalışmada ele alınmıştır.
naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Anahtar Kelimeler
Klasik Türk şiiri, nazım şekli, başlık, kimlik, eser ve kimlik ilişkisi.

Abstract
Name of the object comes before object itself. Title gave the first details about the most important elements of poetry. It is not a common way to use a title in classic Turkısh poetry. In accordance with recent poetry understanding title has been being used since Tanzimat. In present study title issues in classical Turkish poetry was discussed. Topic was studied in the context piece and identity. The issue of the title in the classic poetry in terms of not only; literary but also social, politic and even religious discussed the study with reference to a number of elements.

Keywords
Classical Turkish poetry, ode, title, piece, piece-identity relation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri