Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Osmanlı’da Dergiciliğin Doğuşu ve Gelişimi (1849-1923)
(Rising and Evolution of Magazine Publishing in Ottoman (1849-1923) )

Yazar : Kenan Demir    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 71-112


Özet
II. Mahmud zamanı birçok konuda yenileşme ve değişimlerin yaşandığı dönem olduğu gibi basındaki ilk örneklerin görüldüğü yıllardır. Osmanlı’nın gazeteyle tanışmasından sonra ilk dergi örneklerinin çıkması zaman almış, 1849’da tıp alanında yayım yapan Vaka-yı Tıbbiye Osmanlı’da yayımlanan ilk dergi olmuştur. 1860’lı yıllar gazete ve dergilerin kamuoyunu oluşturduğu ve gerçek anlamda kamuoyunun görüldüğü yıllar olmuştur. Bu dönemden itibaren Osmanlı’da farklı konularda birçok dergi çıkmaya başlamıştır. II. Abdülhamid döneminde, basında sıkı bir denetimin görülmesine karşın dergicilik bu dönemde başta edebiyat ve ziraat sektörleri olmak üzere önemli bir gelişme göstermiştir. II. Meşrutiyet yıllarından sonraki süreçte dergicilik altın çağını yaşamış, önceki döneme göre yaşanan göreli özgürlük ortamı nedeniyle dergilerde birçok tartışmalar yaşanmış ve bu da dergiciliğin gelişimine önemli bir etken olmuştur. Bu çalışmada 1850’li yıllardan 1923’e kadar Osmanlı’da çıkan dergilerin hangileri olduğu tespit edilmiş ve bu dergilerin yayım politikaları ve içerikleri verilmiştir.
naltrexone works by naltrexone alcoholism medication naltrexone challenge test


Anahtar Kelimeler
Osmanlı, dergi, gazete, II. Abdülhamid dergiciliği, II. Meşrutiyet dergiciliği.

Abstract
Just as the reign of Mahmud II is a time of innovation and change in many respects, it is also when first examples of press have been observed. Although it has taken some time for journals to be published after the Ottomans were first introduced to the newspaper, the first journal, Vaka-yı Tıbbiye, was published in the field of medicine. 1860s were the years in which newspapers and journals have created public opinion and when public opinion was observed in real terms. After this period, many different journals on different topics were published in the Ottoman Empire. Despite rigorous inspections during the time of Abdulhamid II, journalism has shown important developments, especially in the fields of literature and agriculture. Journalism has lived its golden years during the 2nd Constitutionalism (II. Meşrutiyet) and because of the relative environment of freedom experienced at this time compared to the previous period, many debates have taken place in the journals, which have been an important contribution to the development of journalism. In this study, the journals published in the Ottoman Empire between 1850 and 1923 were identified and the publication policies of the journals as well as their contents have been provided.
naltrexone works by naltrexone alcoholism medication naltrexone challenge test


Keywords
Ottoman Empire, journal, newspaper, journalism of Abdulhamid II

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri