Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazı Karakterlerinin Okuduğunu Anlamaya Etkisi
(The Effect of Typefaces to Reading Comprehension )

Yazar : Murat Başar  & Elif Baş  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 10
Sayfa : 257-273


Özet
Bu araştırmada ders kitaplarının yazımında kullanılabilecek yazı karakterlerinin okuduğunu anlamaya etkisi araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda yazı karakterlerinin tipografi olarak sınıflandırılmasından ve bu sınıflandırma içerisinde okuma materyallerinde sıklıkla kullanılan üç yazı karakterine yer verilmiştir. Bu sınıflandırma sonucunda seçilen yazı karakterleri; serifli yazı karakterlerinin başında gelen ve halen okullarda okutulmakta olan ders kitaplarında da kullanılan "Times New Roman", yarı serifli yazı karakterlerinden "Arial", serifsiz yazı karakterlerinden ise "Comic Sans" 'tır. Araştırma sonucunda serifsiz (tırnaksız) yazı karakterleri ile yazılmış olan metinleri okuyan öğrencilerin, serifli (tırnaklı) ve yarı serifli ( yarı tırnaklı ) yazı karakterleri ile yazılmış metinleri okuyan öğrencilere göre okuduklarını anlamada daha başarılı oldukları tespit edilmiştir. Okunan metinlerdeki yazı karakterinin okuduğunu anlamaya etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okuma, okuduğunu anlama, yazı karakteri, tipografi, ders kitapları.

Abstract
In this research, the effects of typeface that can be used for writing textbooks on comprehension have been examined. In accordance with this purpose, in typographical categorization of typefaces and in this categorization includes 3 typefaces that is used frequently. As a result the classification of the typefaces that have chosen were “Times New Roman” that is the foremost of quotation marked typefaces and school books that have taught in schools, “Arial” that is half quotation marked, “Comic Sans” is that without quotation marked. As the result of research it is ascertained that the students that have read the texts that include the typefaces without quotation marked are better to understand that they read rather than the students that have read the texts that include the quotation marked and half quotation marked typefaces. Typeface of the text effects comprehension.

Keywords
Reading, reading comprehension, typeface, typography, school books.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon : Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri