Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mitra Her Yerde: Mitra Senkretizmi: Mitra’nın Greko-Romen ve Doğu İlahlarıyla Özdeşleştirilmesi
(Mitra is Everywhere: Mitraic Syncetism: Identificition of Mitra with Greco-Roman and Eastern Deities )

Yazar : Hamza Üzüm    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 10
Sayfa : 33-65


Özet
Bu çalışmada, kendisini kolayca özümseyen ve kendi teolojisini güçlendiren, diğer kültlere ödünç öğretiler verip, kendisi de onlardan öğretiler transfer eden Mitraizmin Greko-Romen ve doğu ilahlarıyla özdeşleştirilmesi konusu ele alınmıştır. Mitra’nın Greko-Romen ve Doğu ilahlarıyla özdeşleştirilmesi bir Mitra senkretizmidir. Mitra kültündeki bazı unsurların, dış kaynaklı kültlerin Mitra ile özdeşleşmesinin etkisiyle olduğu söylenebilir. Mitra’nın yerel ilahlarla özdeşleşmesi veya kıyaslanması, bir tür diğer kültleri Mitra ilahında eritme eylemi olarak sayılabilir. Eldeki bulgulara göre, Mitra tapınaklarındaki, yerel ilahların varlığı, Mitra kültünün tamamen bir pagan kültü olduğunu güçlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Mitra, kült, Helen, Greko-Romen ilahları, Doğu ilahları.

Abstract
In this article we have dealt with the Mithraism which borrowed some teachings in a syncretic way from other cults and lent its own values to them, making itself strengthened in its theology; by doing so it was identified with other gods from the Greco-Roman cults as well as the Eastern deities. Identificition of Mitra with Greco-Roman and Eastern deities is a Mitraist synkretism. We can consider this process of the syncretism as the integration of the local deities into the universal god, the Mitra. The existence of the local deities in the Mithraic temples. Strengthens the thesis that Mithra is a pagan cult.

Keywords
Mitras, cult, Greco-Roman deities, Eastern deities.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri