Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Baudelaire'de Göz Okuma Yöntemi
(The Eye Reading in the Poems of Baudelaire )

Yazar : Yavuz Kızılçim    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 10
Sayfa : 87-104


Özet
Bu Bu çalışmada, Yoksulların Gözleri'nin içeriği bilişsel yapı çerçevesinde irdelenecektir. Şiirlerinde kullandığı dil ve yadırgatıcı imgelerden yola çıkarak şu saptamayı yapmak olanaklıdır: Sözcelem öznesinin insanların göz'lerine bakarak düşüncelerini okuduğuna Yoksulların Gözleri (Les yeux des Pauvres) isimli şiirde tanık oluyoruz. Burada, şiirin öznesi, yoksul aile ve kadın arasında bir iletişim kopukluğu yaşanır. Bu dünya sefaletini tanımlamak için ozan gözlemler yapar ve başkalarının duyguları nasıl okunur bunu iyi bilir. Göz ailesinin gözlerinde ve bakışlarında ne kadar ürkeklik, kaygı, korku, beğenilme beklentisi varsa; kadının gözlerinde de bir o kadar büyüklenme, önünde diz çöktürme ve karşısındakini yok sayma arzusu vardır. Söylenbilimde de bir şekilde göz kesilmiş varlıkların bulunması, bu bilginin ozan belleğinde bir şekilde yer etmiş olduğunu ve ozanın bu örtük bilgiyi şiirde (üç) yüz, bu (altı) göz diye simgeleştirerek etkinleştirdiğini düşündürmektedir. Bu bağlamda gözlerin Baudelaire şiirindeki etkisi seçili örnekler üzerinden değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Bilişsel yapılar, bilişsel söylem, göz okuma, göz ailesi, göz ozanı.

Abstract
The aim of this study is to examine the image of eye/eyes in Baudelaire's poems, who is one of the major poets of empathy. There are people whose thinking is in the eyes. In addition, as the poet of eyes: This conception is basically related to usage of three faces, six eyes as the main metaphor. The poet who feels ashamed to belong to the rich, his irony. The poet guesses the feelings through the eyes. The failure of communication between the poor, the poet, the woman. By the look, the poet observes and knows how to read the emotions of others, but it is mainly thanks to her tender heart and who knows how to identify with the miseries of this world. The woman's eyes did not guess the same misery, she has not found the same message in the eyes of the poor which suggests to the poet that she was not able to feel like him. Eyes, being the fundamental term in Baudelaire’s poetry, appears in negative connotations. This may also define the eyes reading in the cognitive structures. In this context the efficiency of eyes in the structure of Baudelaire's poems is going to be evaluated via examples.

Keywords
Cognitive structures,cognitive rhetoric, eye/eyes reading, family eye, poet of eyes.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri