Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Taksim Gezi Parkı Protestolarının Medya-Siyaset İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
(Evaluation of Taksim Gezi Park Protests in terms of the Relation between Media and Policy )

Yazar : Yusuf Özkır    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 9
Sayfa : 143-176


Özet
Bu çalışmanın amacı medya-siyaset ilişkisini; ‘medyanın siyaseti etkileyerek yönettiği’ ve ‘siyasetin medyayı kendi hedeflerine ulaşmak için baskı altına aldığı’ yaklaşımlarını konu edinerek incelemektir. Medya-siyaset tartışmalarında sık sık telaffuz edilen iki yaklaşım; İstanbul’da 2013 Haziran’ında gerçekleşen Taksim Gezi Parkı protestoları örneğinde ele alınmaktadır. Bu süreçte hangi kurumun diğeri üzerinde baskın olduğuna dair fikir yürütülmektedir. Çalışmanın temellendirilmesi için medya-siyaset ilişkisine derinlik kazandıran kuramsal bir çerçeve çizilmekte ve tarihsel arka plan üzerinde durulmaktadır. Medya-siyaset ilişkisine dair çerçeve çizilirken yöntem olarak literatür taraması yapılmaktadır. Örnek olay aktarımı sırasındaysa medya alıntılarından örnekler verilerek söylem analizine başvurulmaktadır. Gazetelerin birinci sayfalarından, gazetelerin internet sitelerinden ve köşe yazarlarının konuyu ele alış biçiminden yapılan aktarmalar, bu kapsamda, işlenmektedir.
naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Anahtar Kelimeler
Taksim Gezi Parkı, medya, siyaset, sermaye, iktidar.

Abstract
The aim of this study is to examine the relation of media and policy by mentioning the approaches on which ‘media manages policy by affection’ and which ‘policy suppresses media to reach its goals’. Two approaches mentioned frequently on media-policy discussions deal with via the sample of protests of Taksim Gezi Park which actualized in İstanbul in June 2013. In this process it is reasoned on which institution is preponderance another. In order to ground the study, it is formed a conceptual frame which bring a depth in media-policy relation and it is dwelled upon historical bacground. It is made a literature review by examplifying from media quotations during transfusion of sample event. It is processed in this scope the quotations from firs pages og newspapers, their internet websites and treatment of their columnists the matter.

Keywords
Taksim Gezi Park, media, policy, capital, authority.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri