Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ayşe Yamaç’ın Çocuk Romanlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
(The Analysis of Ayşe Yamaç’s Children Novels in terms of Value Education )

Yazar : Saadettin Keklik  & Halil Kuru  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 10
Sayfa : 217-237


Özet
Bu çalışmada, günümüz çocuk edebiyatı yazarlarından biri olan Ayşe Yamaç’ın eserleri, değerler eğitimi açısından incelenmiştir. Çalışma, betimsel nitelikte bir araştırma olup, doküman incelemesi yöntemi esas alınarak yapılmıştır. Örneklem olarak yazarın, “Ali’nin Öyküsü, Dedemin Gizli Defteri, İncili Kavak, Hayalet Peşinde, Bizim Evde Grev Var, Zümrüt Küpeler, Düşlerin Ötesi” adlı yedi çocuk romanı ele alınmıştır. Bu eserler; uzman görüşü alınarak belirlenmiş olan “yardımlaşma, sorumluluk, sevgi, saygı, adil olma, aile birliğine önem verme, dürüstlük, hoşgörü, misafirperverlik, sağlık ve temizlik, arkadaşlık, duyarlılık” değerleri bakımından incelenmiştir. Buna göre, yedi eserde doğrudan veya örtük işlendiği değerlerin toplam 527 kere geçtiği tespit edilmiştir. İncelenen eserlerin içinde en fazla sevgi (93), en az ise aile birliğine önem verme (17) değerine yer verildiği belirlenmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle Ayşe Yamaç’ın eserlerinin değerler eğitimi bakımından zengin bir içeriğe sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ayşe Yamaç, çocuk kitapları, çocuk edebiyatı, değer, değerler eğitimi.

Abstract
In this study, who is one of the today’s children literature author Ayşe Yamac‘s works were investigated in terms of value education. The study is a descriptive nature of the research so document analysis was based method. As the sample the author ‘s seven children novel “Ali’nin Öyküsü, Deddemin Gizli Defteri, İncili Kavak, Hayalet Peşinde, Bizim Evde Grev Var, Zümrüt Küpeler, Düşlerin Ötesi” were investigated. These works determined by expert opinion that “solidarity, responsibility love, respect, fairness, give importance to family unity, honesty, tolerance, hospitality, health and hygiene, friendship, sensitivity” were examined in terms of these works include all of these values. Accordingly, it was found that values were mention totaly 527 times directly or implicitly in these seven novels. It was determined that mostly love (93 times), least the importance of family unity (17 times) were mention in these works. According the findings, it was emerged that Ayşe Yamac’s works has rich content in terms of value education.

Keywords
Ayşe Yamaç, children books, children literature, value, value education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri