Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Okullarda Dönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi
(Relationship between Transformational Leadership and Organizational Commitment at Schools )

Yazar : Erkan Demirtaş  & Erdoğan Şama  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 10
Sayfa : 275-298


Özet
Etkili okullar, refah düzeyi yüksek ve huzurlu toplumların oluşmasındaki en önemli yapı taşlarındandır. Okullar, mesleğini seven, motivasyonu yüksek, yeniliklere açık, vizyon sahibi olan, öğretmeye olduğu kadar öğrenmeye de hevesli öğretmenlere ihtiyaç duyarlar. Kurumlarına ve mesleklerine bağlılık hisseden öğretmenler, verimli okullar oluşmasının en önemli şartlarındandır. Günümüz koşullarında okul yöneticilerinin, sadece mevzuatları uygulayarak, başarılı okulların oluşmasını sağlamaları çoğu zaman mümkün değildir. Dönüşümcü liderlik stilini benimsemiş okul yöneticileri, okullarının her açıdan, çağın gerektirdiği yönde şekillenmesini hedeflerler. Bu çalışmada, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları ile, öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Dönüşümcü liderlik ve örgütsel bağlılık konuları ve gereklilikleri iki ayrı başlık olarak incelendikten sonra, dönüşümcü liderlik özellikleri ve çıktıları ile örgütsel bağlılığın girdileri ve çıktıları konularıyla ilgili yapılmış olan araştırmalar karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Liderlik, dönüşümcü liderlik, örgütsel bağlılık, okul, yönetici.

Abstract
Effective schools are one of the most important building blocks forming highly wealth and peaceful societies. Schools need teachers who love their job, have a high level of motivation and a particular vision, and are open to new things and willing to learn as much as teaching. Teachers who are committed to their organizations and jobs are one of the most crucial prerequisites to create efficient schools. Under current conditions, it is often not possible for school managers to create successful schools only by implementing the legislations. School managers adopting the style of transformational leadership aim at forming their schools, in every aspect, as necessitated by the present time. The present study investigates the relationship between transformational leadership behaviors of the school managers and organizational commitment of the teachers. After discussing transformational leadership and organizational commitment and their requirements under two different chapters, it makes a comparison between the studies on transformational leadership characteristics and outputs and organizational commitment inputs and outputs.

Keywords
Leadership, tansformational leadership, organizational commitment, school, director.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri