Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Öğretmen Adaylarının Bireysel Değerler Yönetimi Hakkındaki Görüşleri
(Opinions of Teacher Candidates about Individual Value Management )

Yazar : Celal Gülşen    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 57-71


Özet
Bu araştırma “Öğretmen Adaylarının Bireysel Değerler Hakkındaki Görüşleri”ni belirlemek amacıyla yapılmıştır. Genel tarama modeli ile yürütülen araştırmada görüşlerin belirlenmesi amacıyla “Bireysel Değerler Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2012-2013 öğretim yılında Nevşehir Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi alan öğretmen adayları oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşıldığı için, ayrıca örneklem alınmamıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarına göre, insan hayatını yönlendiren en önemli değer yargısı, “tam” derecesiyle (x¯= 4,95) katılımın gösterildiği “insana saygı” değer yargısıdır. Bireysel olarak ise, öğretmen adaylarının %30’u “adalet” yargısını birinci sırada öncelikli bir değer olarak belirtmişlerdir. Bu sonuçlar dikkate alındığında okul yönetimlerince bu değer yargılarının dikkate alması gerektiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, değerler eğitimi, ahlak, öğretmen, yönetim, okul, formasyon.

Abstract
The aim of this study was to determine the Opinions of Teacher Candidates about Individual Value Management. “Individual Values Scale” was used in order to determine the opinions within the scope of the survey conducted by general survey model. Population of the survey consisted of the teacher candidates receiving Pedagogical Formation Education in Nevşehir University during 2012-2013 academic year. Since the survey population was full, a sample couldn’t be taken additionally. According to the teacher candidates participating into the survey, the most important value judgment directing the human life is the value judgment of “respect to human beings” for which the participation was shown with an “exact” rate (x¯= 4,95). And individually, 30% of the teacher candidates stated the judgment of “justice” as a primary value in the first rank. When these results are considered, it has been seen that these value judgments should be taken into consideration by school administrations.

Keywords
Education, values education, ethics, teacher, administration, school, formation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri