Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kriz Yönetim Planının İşletmelerde Kriz Dönemleri ve Yönetici Davranışlarına Olan Etkileri
(The Effects of the Crisis Management Plan on Crisis Periods and Managerial Behavior in Enterprises )

Yazar : Berkant Dulkadir    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 223-240


Özet
İşletmeler hedeflerine ulaşmak isterken bazı engeller ile karşılaşabilirler. Bu sorunlarda işletmenin işleyişini bozabilir. Bu tarz durumlarda işletmelerin hali hazırda bulundurması gereken bir kriz yönetim planının bulunması işletme için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bu planın uygulanması için iyi bir yönetim politikasının uygulanması gerekir. Etkili bir yönetim politikası kriz zamanlarında işletmenin hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. Bu çalışmanın amacı, kriz yönetim planının işletmelerde kriz öncesi, kriz zamanı ve kriz sonrası dönemlerdeki durumunu araştırmaktır. Bu amaçla Malatya da tekstil sektöründe üretim faaliyetinde bulunan ve sendikal sorunlardan dolayı kriz yaşamış bir işletmede araştırma yapılmıştır. İşletmede kriz döneminde yaşanan olumsuzluklar, alınan tedbirler araştırılmıştır. İşletmelerin kriz öncesi, kriz zamanı ve kriz sonrası dönemlerde ki durumlarının kriz yönetim planına göre ilişkilendirilmeleri sonucu anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Dönem, kriz dönemi, kriz yönetim planı, işletme, yönetici davranışları.

Abstract
Businesses with karşılaşabiliri are some obstacles while trying to achieve their goals. This problem can disrupt the functioning of enterprises. no cases of this type of businesses is already a crisis management plan will have to be a major advantage for the company. To implement this scheme must be applied to good management policies. It makes it easier to achieve the objectives of the business in an effective management policy in times of crisis. The aim of this study was before the crisis in the business of crisis management plans to investigate the situation in times of crisis and post-crisis period. For this purpose, in Malatya in production in the textile sector and the crisis it has made research a company experienced problems due to the union. negative developments during the crisis on businesses, the measures taken were investigated. of business before the crisis, in times of crisis and crisis management plans associated with their results compared to the situation in the post-crisis period, there were significant differences.

Keywords
Period, crisis period, crisis management plan, business, managerial behavior.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri