Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dinin Anlaşılmasında Kültürel Etki
(Cultural Effect in Understanding Religion )

Yazar : Fatih Özkan    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 10
Sayfa : 299-314


Özet
Bu makalede, dinle kültür arasındaki işlevsel benzerliklere, özsel ayrımlara ve olağan ilişki türlerine dikkat çekilmiştir. Din insanın kendi öz varlığı hakkında bilinç kazanma ve içinde bulunduğu hayata anlam verme, onu değiştirme ve dönüştürme gibi işlevlere sahiptir. Diğer taraftan hayat, her türlü beşeri faaliyeti içinde barındıran bir kültür ortamında anlam kazanır. Dolayısıyla inancın kültüre karşı takınması gereken tavır önem kazandığı gibi, kültürün de inancı anlam ve ifade kalıplarına dökme işlevi öne çıkar. Konu, sadece entelektüel düzeyde tartışılan bir konu olmanın ötesinde her daim insanların hayat pratiklerini ilgilendirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Din, kültür, sosyal değişme, din ve kültür ilişkisi, kültürel etki.

Abstract
Din, Kültür, Sosyal Değişme, Din ve Kültür İlişkisi In this article, It is drawn attention to functional similarities, essential differences and ordinary forms of relationship between religion and culture. Religion has functions such as gaining awareness about its own being, giving meaning to life, changing and transforming it. On the other hand, life becomes meaningful in a culture environment that contains all kinds of human activities. Therefore, it is important that the attitude that faith should take in relation to culture, it is also important the way of understanding and expressing of the culture to the faith. The issue is not just a matter of debate at the intellectual level. However, it is constantly concerned with people's life practices.

Keywords
Religion, culture, social change, religion and culture religionship, cultural effect.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri