Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Müzikalite, Müzikal Performans ve Müzikal Becerilerin Gelişmesi
(Musicality, Musical Performance, and Development of Musical Skills )

Yazar : Serkan Otacıoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 171-187


Özet
Psikometri psikolojik düşünce üzerinde sahip olduğu güçlü, etkiyi sürdüren bir psikolojik analiz teorisi ve uygulama alanıdır. Bununla beraber bazen bireysel farklılıklar veya farklılıklar psikolojisi olarak da tanımlanmaktadır. Günümüzde psikolojik testler, eğitim psikolojisi, klinik ve endüstriyel psikoloji alanlarında geniş bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir. Eldeki çalışmada müzik yeteneği testleri hakkında genel bilgilerle beraber, müzik alanı test türleri, bu alanda oluşturulan testler aracılığı ile karşılaşılan konular, müzik psikolojisi alanında ekol olmuş yazar ve araştırmacıların alandaki görüşlerine yer verilmeye çalışılmıştır. Müzik yeteneği testi, büyük olasılıkla müzik psikolojisinin tek başına en geniş alanıdır. Çalışmada, müzik yetenek testleri, müzikalite ve müzikal eğitim, müzikal becerilerin gelişmesi gibi konular üzerinde durulmuş, örnek araştırma ve ekollere yer verilmiştir. Türkiye’de müzik psikolojisi konusu kapsamında yer alan bu konular üzerinde yurt dışı yayınlar oldukça fazladır. Fakat ne yazık ki Türkçe yayınların diğer alanlara oranla daha yetersiz olduğu görülmektedir. Bu açıdan eldeki çalışmanın alana katkı sağlar nitelikte olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Müzik Yeteneği, Müzik Testleri, Performans, Müzikal Beceri.

Abstract
Psychometrics, has a strong impact on psychological thought on psychological analysis of sustaining a field of theory and application. However, sometimes it is defined as differences of the individual psychology. Today, psychological testing, continues to be used in a broad manner in the fields of, educational psychology, clinical and industrial psychology. In this study, general information is given about the ability of music ability test with, music area measurements, issues encountered with the tests created in this area, and also psychology writers and researchers in the field of music, and the school's views were given. In the study, tests musical talent, musicality and musical training, which focused on issues such as the development of musical skills , for example in research and schools are included. The scope of Turkey in music psychology issues of foreign publications on this issue is very few. But unfortunately, the Turkish publication seems to be insufficient in comparison to other areas. This aspect is considered to be capable of contributing to the field of the present study.

Keywords
Music Ability, Music Tests, Performance, Musical Skills.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230010/4677 Faks :
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr / igdirsosbilder@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri