Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Teacher Candidates’ Attitudes towards Environment and Global Warming
(Öğretmen Adaylarının Çevre ve Küresel Isınmaya Yönelik Tutumları )

Yazar : Serap Özbaş    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 11
Sayfa : 23-37


Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının çevre ve küresel ısınmaya yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 72 Kıbrıslı Türk öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler; çevre, küresel ısınma ve yenilenebilir enerji teknolojisi konularını içeren sorular aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma sonucuna göre, öğretmen adaylarının çevre ve yenilenebilir enerjiye yönelik tutumları, olumludur. Öğretmen adayları için enerji kaynağının çevre dostu ve enerjinin güvenli olması önceliklidir. Küresel ısınmayı ciddi bir sorun olarak değerlendiren öğretmen adayları, küresel ısınmayı azaltmak için çözüm olarak gelecekte güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisinin kullanılmasını öngörmektedir. Adayların bazılarına göre çevre sorunu ülkenin önemli sorunları arasında iken; çoğunluğuna göre ambargo en önemli sorundur.

Anahtar Kelimeler
Çevre sorunları, enerji, iklim değişikliği, öğretmen adayları, küresel ısınma.

Abstract
The aim of this study is to investigate the attitudes of the teacher candidates towards the environment and global warming. Samples of this research are 72 Turkish Cypriots. Data have been collected from the answers given by the candidates to the questions including environment, global warming, and renewable energy issues. According to the obtained results, attitudes of the teachers towards the environments and renewable energy are positive. Preference for energy of the teacher candidates depends on that the energy source is environment friendly and its security. Most teacher candidates who accept that the global warming is a serious problem propose the solar and wind energy to be used to reduce the global warming. According to some of the teacher candidates, environment is an important problem, but according most the other teacher candidates, embargo is a more important problem.

Keywords
Climate change, energy, environmental challenges, preservise teacher, global warming.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Announcements

  Our journal is indexed by Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, Academic Journals Database, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), Akademik Dizin, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Genamics Journal Seek, Google Scholar, Index Copernicus,  ISAM İlahiyat Makaleler Veritabanı, Journal Index, Sjournals Index ve Türk Eğitim İndeksi.

   

   

  New issue of Iğdır University Journal of Social Sciences has been published.

   

  For your desires, complaints and suggestions about journal, please contact us from CONTACT link.

   

  Please first join to the journal in order to send manuscript from AUTHOR APPLICATION menü in the left.

  naltrexone works by low dose naltrexone depression naltrexone challenge test


Adres :Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261139
Eposta :sosbilder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri